Direkt zum Hauptinhalt
MAP

Kaats route

(78,9 km)

  • Download GPX
    Laden Sie hier eine .gpx-Datei der Route herunter, die Sie auf Ihr GPS-Gerät, Navigationsgerät oder Ihre App laden können.

'It giet oan!' is zo'n uitspraak die iedereen in Nederland wel kent. De term is afkomstig uit het kaatsen.

Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm zodanig proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.

Kaatsen is een van de oudste nog beoefende balsporten. Ruwweg zijn de verschillende varianten op te delen in veld- of pleinkaatsen waartoe het Friese en Belgische (jeu de pelote) spel behoren en muurkaatsen (Wall Ball)

Het Friese kaatsspel wordt op gras gespeeld tussen twee ploegen van elk drie spelers, de parturen. Het kaatsen is het populairst in de Friese kleigebieden, in de driehoek Leeuwarden - Franeker - Harlingen.

Tijdens deze kaatsroute kom je langs de belangrijkste kaats dorpen en steden, met hun kaatsvelden, maar ook langs kaatsmuren. 

Wil je …

'It giet oan!' is zo'n uitspraak die iedereen in Nederland wel kent. De term is afkomstig uit het kaatsen.

Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm zodanig proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.

Kaatsen is een van de oudste nog beoefende balsporten. Ruwweg zijn de verschillende varianten op te delen in veld- of pleinkaatsen waartoe het Friese en Belgische (jeu de pelote) spel behoren en muurkaatsen (Wall Ball)

Het Friese kaatsspel wordt op gras gespeeld tussen twee ploegen van elk drie spelers, de parturen. Het kaatsen is het populairst in de Friese kleigebieden, in de driehoek Leeuwarden - Franeker - Harlingen.

Tijdens deze kaatsroute kom je langs de belangrijkste kaats dorpen en steden, met hun kaatsvelden, maar ook langs kaatsmuren. 

Wil je meer weten over het kaatsen? Stop dan bij het Kaatsmuseum in Franeker. Je kan zelfs een heuse kaatsclinic volgen.  

Das wirst du sehen

Startpunkt: Lanen Kaatsen
lanen 1
8861 cb Harlingen
51 93 96
1

Anneke's theetuin & botenverhuur

Anneke's theetuin & botenverhuur
Hoofdweg 22
8805 TG Hitzum
Anneke's theetuin & botenverhuur
82 05
2

Poort van Franeker

Poort van Franeker
Stationsweg 1
8801 JL Franeker
Poort van Franeker
3

De Stadsherberg

Oud Kaatsveld 8
8801 AB Franeker
De Stadsherberg
4

Grand Café De Doelen

Breedeplaats 6
8801 LZ Franeker
Grand Café De Doelen
5

FrieWheelers

FrieWheelers
Dijkstraat 25
8801 LR Franeker
E-Chopper
FrieWheelers
6

Keatsmuseum

Keatsmuseum
Voorstraat 67
8801 LE Franeker
Keatsmuseum
15 87
7

Fahrradfähre Keimpetille

Kingmatille 1
8814 JX Keimpetille
Fahrradfähre Keimpetille
49 24
8

Lokaal Op Hatsum

Hatzum 13
9035VK Dronrijp
Lokaal Op Hatsum
67
9

Simon Minnesma Kaatsclinics

Skries 6
9035DA Dronrijp
Simon Minnesma Kaatsclinics
74 53 72 65
10

Uniastate en Tsjerke Bears

Tsjerkepaad 3
9025BM Bears
Uniastate en Tsjerke Bears
20 87 92 97
11

Streekwinkel Op de Him

Streekwinkel Op de Him
De Him 4
9023 BC Jorwert
Streekwinkel Op de Him
12

E-bike oplaadpunt - Baard

Dekemawei 9
8834 XA Baard
E-bike oplaadpunt - Baard
94 91
13

Camping passantenhaven It Kruswetter

Skrinserdyk 10
8835XE Oosterlittens
Camping passantenhaven It Kruswetter
48 86 71
14

Museum It Tsiispakhûs

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
Museum It Tsiispakhûs
15

E-bike oplaadpunt - Museum 't Tsiispakhus

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-bike oplaadpunt - Museum 't Tsiispakhus
10 25 06 28 35 32 30 64
16

Kaatsmuur Kimswerd

Kaatsmuur Kimswerd
Harlingerstraatweg 26 a
8821 LC Kimswerd
Kaatsmuur Kimswerd
Kaatsmuur Kimswerd
14 93 51
17

Hotze Schuil

Standbeeld Hotze Schuil
Zuiderplein
Harlingen
Hotze Schuil
Endpunkt: Standbeeld Hotze Schuil
Zuiderplein 1
8861 cx Harlingen

Beschreibung

Startpunkt: Lanen Kaatsen
lanen 1
8861 cb Harlingen

We starten in Harlingen op de Lanen. In deze straat wordt elk jaar het Lanenkaatsen georganiseerd. Kaatsen op straat met een zachte bal.

Via Harlingen vervolgen we onze weg naar Achlum (knooppunt 96). Een echt kaatsdorp. Je kunt hier ook het kaatsveld bezoeken, deze vind je aan It Fjouwerkant. 

We gaan door naar Hitzum. Voordat je knooppunt 82 nadert, fiets je langs Annekes Theetuin, hier kun je even bijkomen. In Hitzum wordt 1 van de belangrijkste dames kaats wedstrijden gespeeld, de Ald-Meiers Partij. Het kaatsveld vind je aan de Riedstraat 52.

We fietsen door naar Franeker, knooppunt 5. Wanneer je over de brug over het Van Harinxma kanaal fietst, fiets je langs Eetgelegenheid de Poort van Franeker, fiets je even door dan kun ook nog even stoppen bij de Stadsherberg.

Wanneer je voorbij de Stadsherberg links afslaat naar Leeuwarderend dan fiets je door de binnenstad van Franeker naar de Voorstraat 76, hier vind je het Keatsmuseum en 1 van de belangrijkste kaatsvelden, Het Sjûkelân. Hier wordt elk jaar de belangrijkste kaats wedstrijd, de PC, georganiseerd. 

Via knooppunt 15 fiets je weer terug door de stad richting De Stadsherberg en dan via de Salverdaweg naar Zweins knooppunt 87. Hier steek  je met het fietspondje over richting Wjelsryp, knooppunt 49. 

Vervolg je weg langs de Keimtilsterdyk richting Dronrijp, knooppunt 24. Hier vind je ook Lokaal Op Hatsum waar een eventuele versnapering genuttigd kan worden. Fiets dan door naar knooppunt 67 en via de Hoptille naar Hillaard, knooppunt 74. langs 53 en bij knooppunt 72 sla je rechtsaf de Hoptilsterdyk in.

Bij Knooppunt 65 sla je links af naar Funs. Vervolg je weg richting Bears. Hier kom je ook langs Unia State en Tsjerke Bears nog voor knooppunt 20. Sla rechtsaf naar de Bearsterdyk en dan weer rechts bij de Hegedyk richting Weidum, knooppunt 87.

In Weidum wordt de Dames PC gespeeld, een belangrijke wedstrijd speciaal voor dames kaatsen. Het kaatsveld vind je tussen de Greate Buorren en de Lytse Buorren.

We vervolgen onze weg richting Mantgum, knooppunt 92.  Via de Seerp van Galemawei fiets je naar knooppunt 97. Hier ga je linksaf naar De Him.  Wanneer je over het water rechtsaf gaat over het wandelpad Jorwert-De Him kun je bij streekwinkel Op de Him lokale streekproducten kopen.

Je kunt natuurlijk ook door fietsen naar Beard, knooppunt 94. Hier kun je bij cafe Baard een versnapering nuttigen maar ook je E-Bike opladen. Over de brug ga je links naar de Dekemawei naar Easterlittens, knooppunt 91. Hier ga je links af over het water en bij de Bregebuorren ga je weer over het water richting Camping passantenhaven It Kruswetter aan de Skrinserdyk.

Voor de camping kun je rechts over het water en vervolg je je weg langs de Boalserter Feart (Bolswarder trekvaart)

Bij knooppunt 48 Hinnaard sla je rechtsaf over het water naar de Spyk, vervolgens links naar de Hegenserleane en weer links naar de Van Burmaniawei. Hou rechts van het water aan en fiets door naar knooppunt 86 Wommels.

Steek over en vervolg de weg rechts langs het water naar knooppunt 71. Wanneer je hier links het water over gaat kom je bij Museum It Tsiispakhûs waar je tevens je E-Bike kan opladen.

In Wommels wordt ook elk jaar een belangrijke kaatswedstrijd gepeeld, namelijk de Freule. Het kaatsveld vind je bij Geins 2.

Na het bezoek aan het kaatsveld keren we terug naar knooppunt 71 en vervolgen we onze weg via de Molewâl, rechtsaf naar De Tsjerne, linksaf naar de Rolpeal, en dan links richting het water. Hier blijf je weer aan de rechterkant en fiets je door naar knooppunt 10. Hier ga je rechts naar de Littenserbuorren. Bij de T-splitsing sla je linksaf en dan vervolgens rechts naar de Slachte. Hier fiets je langs knooppunt 25 en 6 Kubaard. Vervolg je weg naar knooppunt 28 en sla rechtsaf naar de Lollummerweg. Fiets langs knooppunt 35 door en sla linksaf naar de Bayumerleane en de eerste afslag rechts. 

Je fietst vervolgens weer richting het water, de Lollumer Feart. Het fietspad laat je rechtsaf slaan naar De Wiske. Blijf het water volgen en je fietst zo via de Oosterstaat naar Achlum. Sla rechtsaf en meteen weer links op de Jonkerschap richting knooppunt 32. Sla linksaf de Monnikerweg in richting Arum. 

Bij knooppunt 30 sla je rechtsaf naar de Greate Pierwei richting Kimswerd. Hier kun je bij de Herberg Greate Pier een versnapering nuttigen. Wanneer je verder fietst via knooppunt 64 zie je aan de rechterkant een kaatsmuur staan. Hier wordt Wall Ball gespeeld. 

We fietsen door via knooppunt 14 rechtsaf naar Harlingen. Je fietst hier door het natuurgebied Het Hegewiersterfjild heen. Er is zelf een vogelspot plaats.

Bij knooppunt 93 gaan we bij de rotonde linksaf via de Stationsweg rechts naar de Rozengracht. Wanneer je bij knooppunt 51 rechts kijkt zie je op het Zuiderplein het standbeeld van Hotze Schuil. Hij was een beroemd Fries kaatser. Schuil stond 10 keer in de finale van de PC (www.pc.franeker.nl)  die hij 6 keer heeft gewonnen. Hij werd 3 keer tot koning gekroond. Voor Harlingen won hij 8 keer de Bondspartij. In zijn kaatscarrière veroverde hij 83 keer het koningschap en was daarmee de keizer onder de koningen.
Hier eindigt onze Kaats fiets route. 

Endpunkt: Standbeeld Hotze Schuil
Zuiderplein 1
8861 cx Harlingen
51
93
96
82
05
15
87
49
24
67
74
53
72
65
20
87
92
97
94
91
48
86
71
10
25
06
28
35
32
30
64
14
93
51

Newsletter

Melden Sie sich für unseren Newsletter an


Menschliche Validierung fehlgeschlagen

Lesen Sie hierzu, wie wir mit Ihren Daten umgehen