Swalkroute Raerd

1 Stunde 40 Minuten (9,0 km)

Na de samenvoeging van Rauwerdahem, Utingeradeel en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk valt meteen op. De hervormde kerk staat op een verhoogd kerkhof. In het interieur bevindt zich een aantrekkelijk 18de eeuwse inventaris met enkele rouwborden van de familie Van Eysinga en Van Sminia. Het omgrachte terrein van de verdwenen Jongemastate vormt een leuke wandelmogelijkheid. Er staan stinzeplanten en er is een roeken- en reigerkolonie (In het voorjaar dient u terdege rekening te houden met vogelpoep).

Das wirst du sehen

Startpunkt: it Noard 6 (Café It Reade Hynder)
8731 BB Wommels
Endpunkt: it Noard 6 (Café It Reade Hynder)
8731 BB Wommels