Pingjumer Gulden Halsband

2 stunden 55 minuten (14,6 km)

Een prachtige tocht over de oudste dijken van Friesland door een gebied met een rijke cultuurhistorie. Veel herinnert onderweg aan Menno Simons, de grondlegger van de doopsgezinde kerk.

Locations on this route

Startpunkt: Arumerweg
8748 CX Witmarsum
Endpunkt: Witmarsum