Mennistepaadroute - Het Bildt

2 stunden 10 minuten (22,0 km)

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden. Soms letterlijk goed verborgen, omdat de doopsgezinden in het verleden schuilkerkjes bouwden. In Pingjum is hiervan een mooi voorbeeld te vinden. Deze kerk kan ook bezichtigd worden. Om deze 'onzichtbare' geschiedenis toegankelijk te maken, is in 2008 een aantal routes ontwikkeld, zodat je per auto, fiets of te voet deze geschiedenis en het mooie Noordwest-Friesland kunt ontdekken.

Locations on this route

Startpunkt: Oudebildtdijk
9078 PW Oudebildtzijl
1435.jpg

Sauna Hotstones

Waling Dijkstrastraat 51
9077SP Vrouwenparochie
eetcafe de smalle kant

eetcafe de smalle kant

van harenstraat 19
9076BS Sint Annaparochie
Jacobshoeve

Jacobshoeve

Westeinde 10
9079LJ Sint Jacobiparochie
Endpunkt: Oudebildtzijl