Swalkroute Rottige Meenthe

1 stunde (5,0 km)

Een deel van de wandelroute door het natuurreservaat Rottige Meenthe volgt het “Voetpad" dat ongeveer parallel loopt aan de doorgaande weg n…

Lesen sie mehr

Een deel van de wandelroute door het natuurreservaat Rottige Meenthe volgt het “Voetpad" dat ongeveer parallel loopt aan de doorgaande weg naar Munnekeburen en de Pieter Stuyvesantweg. Het Voetpad is een ontginningsas van waaruit het land werd ontgonnen middels het recht van opstrek. Zo ontstonden reeksen van dorpen: Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer en Nijetrijne, Oldetrijne en Sonnega. Het water De Scheene vormde een scheiding tussen beide ontginningsreeksen: de naam Scheene betekent “scheiding”. Het hoogtepunt van de vervening t.b.v. de turfwinning lag hier in de tweede helft van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. Tijdens de wandeling kunt u zien dat door de vervening petgaten en legakkers zijn ontstaan. In de petgaten hebben zich waterplanten gevestigd. In de winter sterven deze planten af en zakken naar de bodem. Na verloop van tijd worden de petgaten steeds ondieper. In de ondiepe gedeelten gaat riet groeien dat in de winter wordt gesneden. Na vele jaren zal de rietbodem steeds hoger komen te liggen en te droog worden voor maximale rietgroei. Wordt er overgeschakeld op zomermaaibeheer, dan verdwijnt het laatste riet en ontstaan er schrale bloemrijke hooilanden. Indien er in het geheel niet wordt gemaaid, dan ontstaat er moerasbos van els en berk. De ontwikkeling van open water naar moerasbos wordt een verlandingscyclus genoemd. Dit proces speelt zich de laatste honderd jaar in de Rottige Meenthe af en gaat nog steeds door. Mede omdat de beheerder, Staatsbosbeheer, nieuwe petgaten graaft, krijgt het proces van verlanding weer nieuwe impulsen en daardoor de kenmerkende ontwikkelingen van het gebied doorgaat. In het reservaat zijn verschillende fases van verlanding terug te vinden. Hierdoor zijn er veel verschillende biotopen aanwezig die voor een groot aantal soorten dieren zeer aantrekkelijk zijn. De Rottige Meenthe geeft de wandelaar een goede indruk van de vervening en de gevolgen hiervan. Door de uitgestrektheid en vele wandelmogelijkheden zijn meerdere bezoeken aan het gebied mogelijk.

Weniger lesen

Locations on this route

Startpunkt: Tserkewal (Sluis)
9243 Bakkeveen
Endpunkt: Tserkewal (Sluis)
9243 Bakkeveen