Internaat

Schipperskinderen naar school

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden

Kontakt

Adresse:
Friesische Maritime Museum
Kleinzand 16
8601BH Sneek
Planen Sie Ihre Route
Entfernung:

Accessibility

General accessibility For wheelchair users or poorly injured visitors

Expositie in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek over het onderwijs aan kinderen van schippers. Met foto's wordt een indruk gegeven van internaten en schippersscholen. Hoe was het om je jeugd in een gastgezin of in een internaat door te brengen?

De eerste leerplichtwet in ons land werd al in 1900 aangenomen. Toch bleef het onderwijs aan schipperskinderen een groot probleem. Veel schipperskinderen gingen gewoon helemaal niet naar school en anderen gingen alleen naar school wanneer zich daarvoor de gelegenheid voordeed. Als het schip bijvoorbeeld langer dan 48 uur stillag. Veel kinderen hebben daarom dan ook heel wat verschillende scholen bezocht. In het gunstigste geval gingen schipperskinderen een paar jaar aan wal; in de kost bij familie of bij kostgezinnen, zodat ze voor langere tijd naar één en dezelfde school konden gaan.
Gerben de Jo…

Lesen sie mehr

Expositie in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek over het onderwijs aan kinderen van schippers. Met foto's wordt een indruk gegeven van internaten en schippersscholen. Hoe was het om je jeugd in een gastgezin of in een internaat door te brengen?

De eerste leerplichtwet in ons land werd al in 1900 aangenomen. Toch bleef het onderwijs aan schipperskinderen een groot probleem. Veel schipperskinderen gingen gewoon helemaal niet naar school en anderen gingen alleen naar school wanneer zich daarvoor de gelegenheid voordeed. Als het schip bijvoorbeeld langer dan 48 uur stillag. Veel kinderen hebben daarom dan ook heel wat verschillende scholen bezocht. In het gunstigste geval gingen schipperskinderen een paar jaar aan wal; in de kost bij familie of bij kostgezinnen, zodat ze voor langere tijd naar één en dezelfde school konden gaan.
Gerben de Jong (IJlst, 14 juli 1884 – Alkmaar, 11 maart 1963), ook wel ‘vader van het schippersonderwijs’ genoemd, heeft zijn hele leven lang gevochten voor beter onderwijs aan schipperskinderen en hij zette zich in voor het schippersvakonderwijs. Dat was in die tijd nog niet zo eenvoudig. Veel schippers stonden daar namelijk nogal sceptisch tegenover; schipper werd je immers in de praktijk en de kennis werd van vader op zoon overgedragen. Maar in een maatschappij, waarin contracten en reglementen steeds belangrijker werden, redden veel schippers het niet meer met alleen praktische vaardigheden. 
Vanuit het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart zorgde Gerben de Jong ervoor dat er schippersinternaten en erkende schippersvakscholen kwamen, zodat kinderen verzekerd waren van beter onderwijs. Zij kregen op de schippersvakscholen niet alleen les in praktische zaken zoals het leggen van knopen, maar ook in theoretische vakken als aardrijkskunde en het reglement voor de binnenvaart.

Weniger lesen

Werfen Sie einen Blick

In der Nähe

Show Ergebnisse