All routes

Filter results

Sort by:

148 results

Walking and hiking routes

Elfstedenpad (totaal)

Leeuwarden

Het pad beslaat 283 kilometer en is opgedeeld in 46 etappes. Daarbij is rekening gehouden met bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Distance
283.0 km
Duration
minutes
Cycling

Kening fan e Greide

Dronryp

Een leuke route door het Noordwesten van Friesland.

Distance
61.6 km
Duration
minutes
Cycling

Oersetters pontjesroute

Bolsward

'De Oersetters' is dè fantastische pontjes-fietstocht die voert door Nationaal Landschap Zuidwest- Friesland.

Distance
51.2 km
Duration
185 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Wijnaldum - 1b

Wytgaard

De route leidt u door het akkerbouwgebied ten noorden van Wijnaldum, langs de zeedijk en enkele markante gebouwen. Oostelijk van “Winaam” liggen een aantal glooiingen van terpresten. Hier hebben archeologische vondsten de oude bewoning ...

Distance
10.0 km
Duration
120 minutes
Cycling

Mennistepaadroute - Centrum

Schettens

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden.

Distance
25.0 km
Duration
150 minutes
Walking and hiking routes

Leeuwarden - Mantgum | Elfstedenpad

Leeuwarden

It giet oan', de legendarische en vaak geciteerde woorden waarmee Henk Kroes in 1997 het doorgaan van vijftiende Elfstedentocht aankondigde.

Distance
22.0 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Koningspad - Route Lippenhuizen-Tijnje

Lippenhuizen

Getting to know an old cultural landscape

Distance
14.0 km
Duration
160 minutes
Cycling

Langs de Ee en door de Wouden

Leeuwarden

Als je de stad uit fietst, vind je net buiten Leeuwarden, aan de Dokkumer Ee, het verrassende dorpje Snakkerburen. Een oud kerkepad leidt u door de weilanden naar het schilderachtig Wyns.

Distance
39.0 km
Duration
240 minutes
Cycling

Swalkroute Wergea

Wergea

Hoewel Fryslân met inpolderingen de (de Middelzee, het Workumer Nieuwland en andere flinke projecten langs de kust) de nodige ervaring heeft, zijn echte droogmakerijen, zoals we die kennen in Noord- en Zuid-Holland, beperkt in aantal en om...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Walking and hiking routes

Van Nij Beets naar Beetsterzwaag | Koningspad XL

Nij Beets

Een rebels dorp, dat is Nij Beets altijd geweest. Op deze zwoele dagen in de nazomer van 2016 mag het er gezapig aan toegaan, heel anders was dat tegen het einde van de negentiende eeuw.

Distance
16.2 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Elfsteden walking route

Leeuwarden

The Frisian Eleven Cities Walk takes you through the varied landscape of Friesland. You will cover more than 200 km during this unique 5-day walk and pass through the eleven Frisian cities.

Distance
209.0 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Workum - Bolsward | Elfstedenpad

Workum

Je wandelt langs ontelbare sloten en vaarten naar Bolsward (Boalsert-99 km) de zesde stad van de Elfsteden.

Distance
17.0 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Tzummarum

Wergea

Het dorp Tzummarumligt op een van de terpen die vanaf het jaar 500 op de kwelderwal tussen Sexbierum en Mooie Paal zijn opgeworpen. De plaatsnaam komt waarschijnlijk van hiem fan Thiadmer of Tsjomme. De toren van de Sint Martinustsjerke dat...

Distance
10.0 km
Duration
120 minutes
Cycling

Swalkroute Makkinga

Makkinga

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinga, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. Makkinga is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de k...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Walking and hiking routes

Dokkum - Wouterswoude | Elfstedenpad

Bornwird

Dokkum had eeuwenlang een open verbinding met de zee. De stad was zelfs zetel van de Friese Admiraliteit en fungeerde als marinehaven.

Distance
16.0 km
Duration
minutes

The ‘De 8 van Grou’ guide describes the cycling routes indicated on the map based on the cycling route network junctions.

Distance
39.0 km
Duration
230 minutes
Cycling

Swalkroute Oldelamer

Oldelamer

Op een afstand van ongeveer 3 km ten westen van Wolvega ligt Oldelamer. Het is een uitgestrekt dorp met een kleine kern. Door de vervening is er ten noordwesten van Oldelamer een waterrijk natuurgebied ontstaan, de polder Brandemeer. De laa...

Distance
40.0 km
Duration
240 minutes
Cycling

Brekkenroute

Workum

You cycle along the Oudegaaster Brekken, water that is directly connected to the lakes. Everywhere you look is water.

Distance
29.0 km
Duration
170 minutes
Other routes

Noardlike Fryske Wâldenroute - B

Burgum

Noardlike Fryske Wâldenroute - B

Distance
2.0 km
Duration
15 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Alde Leie

Menaam

Bij Alde Leie (Oude Leije) was oorspronkelijk de uitwatering van het oude land op de Middelzee. De westelijk gelegen vaart Oude Rijd was een geul in die zee. In het dorp fietst of wandelt u dus over de oude middelzeedijk.

Distance
8.0 km
Duration
100 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Sexbierum

Wirdum

Bij de molen staat een piramide waar zich een vestiging van kinderattractiepark Ballorig bevindt. De molen de Korenaar werd in 1990 gerestaureerd. In de ruimte onder en naast de molen zijn veel tegeltableaus te zien, bijna allen van de Harl...

Distance
8.0 km
Duration
95 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Herbaijum - 8b

Herbaijum

Tegen de oude rijksweg aangedrukt, vindt men een verrassend sfeervol stukje dorpskom van Herbaijum. De NH kerk werd omstreeks 1200 gebouwd. Dit eerste kerkje had waarschijnlijk een grotere omvang dan het huidige bouwwerk. De oude luidklok d...

Distance
14.0 km
Duration
165 minutes
Other routes

Route Elfstedenstad Dokkum

Metslawier

Route Elfstedenstad Dokkum.

Distance
17.0 km
Duration
130 minutes
Motorized routes

Bonifatiusroute Friesland-Groningen

Dokkum

Via Friesland door Groningen en terug.

Distance
189.0 km
Duration
500 minutes