Cycling routes

Filter results

Sort by:

43 results

Cycling

Kening fan e Greide

Dronryp

Een leuke route door het Noordwesten van Friesland.

Distance
61.6 km
Duration
minutes
Cycling

Oersetters pontjesroute

Bolsward

'De Oersetters' is dè fantastische pontjes-fietstocht die voert door Nationaal Landschap Zuidwest- Friesland.

Distance
51.2 km
Duration
185 minutes

Deze literatuurroute begint in Stiens bij de Sint Vituskerk en voert je langs 20 borden met een Friestalig gedicht of romanfragment, door alle dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel.

Distance
16.0 km
Duration
100 minutes
Cycling

Swalkroute Twijzelerheide

Twijzelerheide

De route leidt u over rustige wegen tussen Twijzelerheide en Hurdegaryp. Vooral het verschil in karakter van het landschap ten zuiden en noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen is opvallend. Ten zuiden van de spoorlijn fietst u door e...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes

This route goes through one of the most varied areas in the province of Friesland. You will find lakes, forests, heaths and beautiful open meadows.

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Cycling

Swalkroute Elsloo

Elsloo

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de h...

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Cycling

De 4 pontjes van Joure

Joure

Deze pontjesroute laat je al varend alle facetten van het mooie Friese landschap zien. Je geniet onderweg van vergezichten, fraaie luchten, uitgestrekte weilanden, bossen en natuurlijk water om je heen.

Distance
48.8 km
Duration
175 minutes
Cycling

Swalkroute Eastermar

Eastermar

De fietsroute vanuit Eastermar leidt u rond de twee meren tussen Burgum en Drachten: de Burgumermar en De Leijen. Het gebied tussen Eastermar en Jistrum dankt haar bekendheid aan het zo kenmerkende coulissenlandschap met haar houtwallen en ...

Distance
40.0 km
Duration
240 minutes
Cycling

Vlecke, dorp en stad

Joure

Drie verschillende plaatsen in één route! Fietsen door een Vlecke, een dorp en een stad, dat maakt deze fietsroute bijzonder. Compleet met mooie fietspaden door het Friese landschap in al zijn verscheidenheid aan natuur en cultuur. Zo beg...

Distance
38.0 km
Duration
225 minutes
Cycling

Swalkroute Luxwoude

Luxwoude

Het landschap dat nu doorsneden wordt door kanalen, vaarten en wijken bestond vroeger uit uitgestrekte veengebieden. Hier en daar lagen op de hogere delen kleine nederzettingen. De bewoners leefden van de landbouw. Op kleine schaal droogde ...

Distance
45.0 km
Duration
270 minutes

Vanuit het centrum van Leeuwarden fiets je langs het kronkelende en schilderachtige riviertje de Potmarge de stad uit naar Lytse Geast.

Distance
39.0 km
Duration
240 minutes
Cycling

Fietsroute Paesens

Paesens

Fietsroute van de detectives Femke en Thom van Paesens naar Anjum en terug.

Distance
13.0 km
Duration
78 minutes

Smallingerland is niet alleen rijk aan natuurschoon, maar ook aan historie. Historie die zijn weerslag vindt in een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten.

Distance
60.0 km
Duration
360 minutes
Cycling

Wetterroute

Joure

In dit meest waterrijke deel van Friesland laten wij u vanaf de wal genieten van dit prachtige gebied. Want naast de vele watersportmogelijkheden, is de fiets een prima optie om te genieten van deze mooie omgeving. Deze fietsroute leidt u l...

Distance
45.0 km
Duration
270 minutes
Cycling

Woudroute

Dokkum

Deze autoluwe fietsroute voert vanuit het mooie Dokkum over oude jaagpaden en door de Friese Wouden. De Friese Wouden zijn bijzonder vanwege de kleinschaligheid van het landschap. In het deel waar deze route doorheen voert, zie je veel hout...

Distance
51.0 km
Duration
300 minutes
Cycling

Mennistepaadroute - Centrum

Schettens

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden.

Distance
25.0 km
Duration
150 minutes
Cycling

Venenroute

Grou

De Venenroute loopt langs het nationale park Alde Feanen, een zeldzaam laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er tril...

Distance
26.0 km
Duration
155 minutes
Cycling

Linderoute

Wolvega

The route follows the Linde river. A modest river flanked by beautiful heath, marshes and small forests. Marsh, meadow and water birds make their home here and ducks and geese seek refuge here during the winter migration.

Distance
20.0 km
Duration
120 minutes
Cycling

Mennistepaadroute - Het Bildt

Oudebildtzijl

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden. Soms letterlijk goed verborgen, omdat de doopsgezinden in het verleden schuilkerkjes bouwden.

Distance
22.0 km
Duration
130 minutes
Cycling

Stoeparoute

Dokkum

You wouldn’t expect it, but there is a Tibetan Buddhist temple (stupa) right in the middle of the Frisian countryside, in Hantum, between junctions 29 and 79.

Distance
47.0 km
Duration
280 minutes
Cycling

Langs de Ee en door de Wouden

Leeuwarden

Als je de stad uit fietst, vind je net buiten Leeuwarden, aan de Dokkumer Ee, het verrassende dorpje Snakkerburen. Een oud kerkepad leidt u door de weilanden naar het schilderachtig Wyns.

Distance
39.0 km
Duration
240 minutes
Cycling

Swalkroute Makkinga

Makkinga

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinga, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. Makkinga is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de k...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Cycling

Kameleonroute

Joure

The Kameleon route goes past meadows and along the Sneekermeer. Along the way you’ll see a few mills and a bike ferry across the Nije Skou.

Distance
35.0 km
Duration
200 minutes
Cycling

Helftstedentocht

Bolsward

De Helftstedentocht (89 km).

Distance
93.9 km
Duration
315 minutes