Walking routes

Filter results

Sort by:

148 results

Cycling

Kening fan e Greide

Dronryp

Een leuke route door het Noordwesten van Friesland.

Distance
61.6 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Elfstedenpad (totaal)

Leeuwarden

Het pad beslaat 283 kilometer en is opgedeeld in 46 etappes. Daarbij is rekening gehouden met bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Distance
283.0 km
Duration
minutes
Cycling

Oersetters pontjesroute

Bolsward

'De Oersetters' is dè fantastische pontjes-fietstocht die voert door Nationaal Landschap Zuidwest- Friesland.

Distance
51.2 km
Duration
185 minutes
Walking and hiking routes

Koningspad - Route Lippenhuizen-Tijnje

Lippenhuizen

Getting to know an old cultural landscape

Distance
14.0 km
Duration
160 minutes
Walking and hiking routes

Rembrandt en Saskia: op vrijersvoeten

Leeuwarden

Frieslands meest beroemde bruidspaar ooit zijn Rembrandt (van Rijn) en Saskia (Uylenburgh). Het echtpaar vormt de rode draad in Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw, de expositie in het Fries Museum.

Distance
2.9 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Herbaijum - 8b

Herbaijum

Tegen de oude rijksweg aangedrukt, vindt men een verrassend sfeervol stukje dorpskom van Herbaijum. De NH kerk werd omstreeks 1200 gebouwd. Dit eerste kerkje had waarschijnlijk een grotere omvang dan het huidige bouwwerk. De oude luidklok d...

Distance
14.0 km
Duration
165 minutes

Deze literatuurroute begint in Stiens bij de Sint Vituskerk en voert je langs 20 borden met een Friestalig gedicht of romanfragment, door alle dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel.

Distance
16.0 km
Duration
100 minutes
Shipping routes

Lits-Lauwersmeerroute

Drachten

The Lits-Lauwersmeer route is suitable for larger motorboats up to a clearance of approximately 2.90 m (depth to 1.50 m).

Distance
7.0 km
Duration
420 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute De Hoeve

De Hoeve

De Hoeve is een dorpje met 430 inwoners en 140 woningen. Vanaf de 16e eeuw zijn er enkele hoeven op hoogtes in de glooiende heide gesticht. Pas in de 19e en 20e eeuw wordt steeds meer woeste grond ontgonnen, kwamen er meer woningen en kon m...

Distance
35.0 km
Duration
420 minutes
Cycling

Swalkroute Twijzelerheide

Twijzelerheide

De route leidt u over rustige wegen tussen Twijzelerheide en Hurdegaryp. Vooral het verschil in karakter van het landschap ten zuiden en noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen is opvallend. Ten zuiden van de spoorlijn fietst u door e...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Shipping routes

woudaaproute

Sneek

Boating becomes a family outing. The many children’s activities make this sailing route a voyage of discovery for the whole family. The new Woudaap route allows the whole family to enjoy the Frisian lakes area. Sail along Terherne, Langweer, Woudsend and

Distance
64.3 km
Duration
380 minutes
Walking and hiking routes

Leeuwarden - Mantgum | Elfstedenpad

Leeuwarden

It giet oan', de legendarische en vaak geciteerde woorden waarmee Henk Kroes in 1997 het doorgaan van vijftiende Elfstedentocht aankondigde.

Distance
22.0 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Stadswandeling Heerenveen

VVV Heerenveen, Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen

Stadswandeling Heerenveen.

Distance
10.0 km
Duration
minutes

This route goes through one of the most varied areas in the province of Friesland. You will find lakes, forests, heaths and beautiful open meadows.

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Walking and hiking routes

Bakkeveen - Wijnjeterp | Koningspad XL

Allardsoog

Het lommerrijke Bakkeveen ligt net als het chique Beetsterzwaag ingeklemd tussen bossen en heidevelden. Beide dorpen waren goeddeels eigendom van de adel en dankten hun plezierige charme aan hun natuurlijke ligging in het groen.

Distance
14.7 km
Duration
minutes
Cycling

Swalkroute Elsloo

Elsloo

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de h...

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes

Distance
20.0 km
Duration
240 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Wijnaldum - 1b

Wytgaard

De route leidt u door het akkerbouwgebied ten noorden van Wijnaldum, langs de zeedijk en enkele markante gebouwen. Oostelijk van “Winaam” liggen een aantal glooiingen van terpresten. Hier hebben archeologische vondsten de oude bewoning ...

Distance
10.0 km
Duration
120 minutes
Walking and hiking routes

De Ald Lears

Oosthem

De wandeltocht dankt zijn naam aan een oude legende uit de omgeving. In de vorm van de uitgezette wandeltocht is daarnaast ook, met een beetje fantasie, een 'oude Laars' te herkennen.

Distance
18.5 km
Duration
220 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Tzummarum

Wergea

Het dorp Tzummarumligt op een van de terpen die vanaf het jaar 500 op de kwelderwal tussen Sexbierum en Mooie Paal zijn opgeworpen. De plaatsnaam komt waarschijnlijk van hiem fan Thiadmer of Tsjomme. De toren van de Sint Martinustsjerke dat...

Distance
10.0 km
Duration
120 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Oosterbierum

Minnertsga

De kerk van Oosterbierum vormt het middelpunt van het dorp. Op de toren van de kerk staat geen haan, maar een ridder (Sint Joris) te paard, hieraan is ook de kerk gewijd. Oosterbierum is een echt voedselproducerend dorp. Naast o.a. tomaten,...

Distance
10.0 km
Duration
120 minutes
Shipping routes

Burgumer Mar/De Leien

Sumar

The Burgumer Mar and De Leien together form a popular water sports area in Northeast Friesland. This sailing route takes you along the most beautiful spots in this lake area.

Distance
15.0 km
Duration
minutes

De sappige weidegronden in het westelijke deel van Opsterland golden eeuwenlang als de rijke hooischuur van de grietenij. De traag kronkelende Boorne had in de vele duizenden jaren van haar bestaan een voedzame bodem achtergelaten.

Distance
17.2 km
Duration
minutes
Cycling

De 4 pontjes van Joure

Joure

Deze pontjesroute laat je al varend alle facetten van het mooie Friese landschap zien. Je geniet onderweg van vergezichten, fraaie luchten, uitgestrekte weilanden, bossen en natuurlijk water om je heen.

Distance
48.8 km
Duration
175 minutes