Rugwerk van het Müller-orgel (1727) in de Grote Kerk te Leeuwarden. Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

De Bach-estafette LF 2018:

This event has already taken place

BACH-ESTAFETTE  LF2018  -  In 2018 zal in een reeks van 22 concerten op de 5 monumentale orgels van Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek het orgeloeuvre van J.S. Bach door (inter)nationaal beroemde organisten ten gehore worden gebracht, aangevuld met orgelwerken van 'verwante'  componisten. Eind juli 2018 is er een internationale orgelweek en verder is een orgelexcursie, een lezingencyclus en een tweetal historische stadswandelingen gepland. De Leeuwarder organist, Theo Jellema,  opent en sluit de reeks van 22 Bach-concerten in de Grote of Jacobijnerkerk van de Friese hoofdstad.

■ 24 maart 16.00 uur: 1e Bach-concert door organist Theo Jellema in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Een Bach-programma met passiewerken.Tevens uitreiking van het 1e exemplaar van de Friese Orgelkrant 2018 aan de heer Tjeerd van Bekkum, algemeen directeur van LF2018.

■ 26 december 15.00 uur: SLOTCONCERT van de Bach-estafette door organist Theo Jellema. Een Bach-programma met kerstcomposities. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Het i…

Read more

BACH-ESTAFETTE  LF2018  -  In 2018 zal in een reeks van 22 concerten op de 5 monumentale orgels van Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek het orgeloeuvre van J.S. Bach door (inter)nationaal beroemde organisten ten gehore worden gebracht, aangevuld met orgelwerken van 'verwante'  componisten. Eind juli 2018 is er een internationale orgelweek en verder is een orgelexcursie, een lezingencyclus en een tweetal historische stadswandelingen gepland. De Leeuwarder organist, Theo Jellema,  opent en sluit de reeks van 22 Bach-concerten in de Grote of Jacobijnerkerk van de Friese hoofdstad.

■ 24 maart 16.00 uur: 1e Bach-concert door organist Theo Jellema in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Een Bach-programma met passiewerken.Tevens uitreiking van het 1e exemplaar van de Friese Orgelkrant 2018 aan de heer Tjeerd van Bekkum, algemeen directeur van LF2018.

■ 26 december 15.00 uur: SLOTCONCERT van de Bach-estafette door organist Theo Jellema. Een Bach-programma met kerstcomposities. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Het is nu september 2018 en de Bach-estafette is nog in volle gang. We geven hier een selectie van de concerten die geweest zijn. Vervolgens vermelden we de Bach-concerten die nog komen (03/09/18, 08/09/18, 13/10/18, 17/11/18 en 26/12/18)

■ 24 maart: 1e Bach-concert door Theo Jellema, orgel' in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Aanvang 16.00 uur. BWV-nrs: 534, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 537, 548, 727. Tevens uitreiking eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2018 aan de heer Tjeerd van Bekkum, algemeen directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018.

■ 2 juni: 4e Bach-concert door Theo Jellema en Broer de Witte, orgel In de Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden. Aanvang 16.00 uur. Inleiding: Theo Jellema. BWV-nrs: 546, 712, 737, 706, 588, 525 en 540. Tevens openingsconcert van het Friese Orgelseizoen..

INTERNATIONALE ORGELWEEK FRYSLAN van 23 JULI 2018 tot en met 28 JULI 2018

■ maandag 3 september: 18e concert van de Bach-estafette door de organist Dirk S. Donker.
Tevens het jaarlijkse Bach-concert van de Sneker serie orgelconcerten.
Concertlocatie: de Martinikerk te Sneek
Programma met de BWV-nrs: 563, 544, 658, 665, 666, 668, 530, 579 en 1128.

■ zaterdag 8 september: 19e concert van de Bach-estafette door Broer de Witte, orgel.
Eveneens SLOTCONCERT van de NATIONALE ORGELDAG in FRYSLAN.
Concertlocatie: de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Aanvang: 16.00 uur.
Programma met de BWV-nrs:  568, 586, 575 en 735 aangevuld met BuxWV184, BuxWV149, een werk van Gottlieb Muffat en een compositie van J.G. Walther.

■ zaterdag 13 oktober: 20e concert van de Bach-estafette door de Friese organisten Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag,
Concertlocatie: de Martinikerk te Bolsward. Aanvang: 20.00 uur.
Programma met de BWV-nrs: 528, 531, 536, 539, 653, 638, 639, en 640  plus Variations Sérieuses van Mendelssohn Bartholdy (transcr. Reitze Smits) én Einleitung und Fuge aus der Kantate 'Ich hätte viel Bekümmernis' (BWV 21) van Frans Liszt  S.660/1

■ zaterdag 17 november: 21e concert van de Bach-estafette door Leo van Doeselaar, orgel.
Concertlocatie: de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
Programma met de BWV-nrs: 575, 586, 594, 599, 600, 601, 602, 739, 659, 660, 661 en 550.

■ Tweede Kerstdag 26 december: het 22e concert en SLOTCONCERT van de Bach-estafette door Theo Jellema, orgel.
Tevens het traditionele en jaarlijkse kerstconcert van de orgelconcerten in de Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden.
Concertlocatie: de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
Kerstprogramma met de BWV-nrs: 541, 542, 603, 604, 605, 606, 607, 700, 722, 724, 728, 738, 568, 608, 609, 610, 611, 612, 710, 769a en 1065.

HIERMEE IS DE BACH-ESTAFETTE 2018, een reeks van 22 CONCERTEN in het kader van LEEUWARDEN-FRYSLAN CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA in 2018 TEN EINDE.

 

 

Read less

When

  • ■ 24 maart: openingsconcert van de Bach-estafette in Leeuwarden. ■ 28 april: tweede concert van de Bach-estafette in Franeker. ■ 11 mei: derde concert van de Bach-estafette in Harlingen. ■ 02 juni: vierde concert van de Bach-estafette in Leeuwarden (opening Friese orgelseizoen). ■ 16 juni: vijfde concert van de Bach-estafette in Sneek. ■ 07 juli: zesde concert van de Bach-estafette in Leeuwarden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● INTERNATIONALE ORGELWEEK in FRIESLAND van 23 JULI 2018 tot en met 28 JULI 2018 ■ maandag 23 juli: het 7e concert van de Bach-estafette door de Duitse klavecinist-organist Wolfgang Zerer uit Hamburg. Concertlocatie: de Martinikerk te Sneek. Aanvang 20.00 uur. Programma met de BWV-nrs: 648, 650, 595, 583, 690, 691, 551 en 590. ■ dinsdag 24 juli: het 8e concert van de Bach-estafette door de Franse organist Olivier Latry uit Parijs. Aanvang 20.00 uur. Concertlocatie: de Martinikerk in Bolsward (Hinsz-Van Damorgel uit 1781/1861). Programma met de BWV-nrs: 552, 562, 572, 654, 587, 730, 731 en 768. ■ Woensdag 25 juli: het 9e concert van de Bach-estafette: een 'wandelconcert' door de Duitse organist-klavecinist Wolfgang Zerer uit Hamburg en de Nederlandse organist Erwin Wiersinga uit Roden. Concertlocaties: Waalse Kerk (start om 20.00 uur) en de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. In de pauze verplaatst het concert zich van de Waalse naar de Grote of Jacobijnerkerk. Programma met de BWV-nrs: 552, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 802, 803, 804 en 805 ■ Donderdag 26 juli: het 10e concert van de Bach-estafette door de Japans-Belgische organiste Masako Honda uit Antwerpen. Concertlocatie: de Martinikerk in Franeker. Aanvang 20.00 uur. Programma met de BWV-nrs: 711, 571, 717, 715, 740 en 566. ■ Vrijdag 27 juli: het 11e concert van de Bach-estafette door Alvaro Carnicero (Spanje) en Matthew Schmebri (Malta), orgel. Beiden zijn studenten orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Concertlocatie: de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Aanvang 12.30 uur. Programma: nader bekend te maken. ■ Vrijdag 27 juli: het 12e concert van de Bach-estafette door de Nederlands-Noorse organist Wim Treurniet. Concertlocatie: de Grote Kerk te Harlingen. Aanvang 20.00 uur. Programma met de BWV-nrs: 5 64, 645, 648, 649, 643, 644 en 733. ■ Het 13e concert van de Bach-estafette op 28 juli 2018, de dag waarop het precies 268 jaar is geleden dat J.S. Bach overleed. Dit is tevens het traditionele Bach-nachtconcert van de Leeuwarder serie orgelconcerten en het SLOTCONCERT van de INTERNATIONALE ORGELWEEK in Friesland. Concertgever: Theo Jellema, orgel. Concertlocatie: de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Aanvang 22.00 uur. Programma met de BWV-nrs: 714, 741, 721, 726, 709, 916 en 528. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Op 13 aug. in Sneek, op 15 aug. in Leeuwarden, op 24 aug. in Harlingen, op 1 sept. in Franeker, op 3 sept. in Sneek, op 8 sept. in Leeuwarden, op 13 okt. in Bolsward, op 17 nov. in Leeuwarden en op 26 dec. in Leeuwarden: het veertiende tot en met tweeëntwintigste concert van de Bach-estafette − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − CONCERTLOCATIES ■ Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4, 8911 EP Leeuwarden. Bach-concerten op 24 mrt, 2 juni, 7 juli, 25 juli, 27 juli, 28 juli, 15 aug., 8 sept., 17 nov. en 26 dec. Tevens een concert op 25 juli in de vlakbij gelegen Leeuwarder Waalse Kerk. ■ Martinikerk, Breedeplaats 2, 8801 LZ Franeker. Op 7 april start orgelexcursie en Bach-concerten, 28 april, 26 juli en 1 sept. ■ Grote Kerk, Kerkpad 3, 8861 ES Harlingen. Orgelexcursie op 7 april en Bach-concerten op 11 mei, 27 juli en 24 aug. ■ Martinikerk, Grote Kerkstraat 5, 8601 ED Sneek. Slot orgelexcursie op 7 april en Bach-concerten op 16 juni, 23 juli, 13 aug. en 3 sept. ■ Martinikerk, Groot Kerkhof 24, 8701 HG Bolsward. Orgelexcursie op 7 april en Bach-concerten op 24 juli en 13 okt.

Take a look

Prices

  • De prijzen variëren van € 7,00 tot en met € 9,00 per persoon per concert.
    Jongeren hebben gratis toegang, in sommige gevallen tot 12 jaar. in andere gevallen tot 16 jaar.
  • Payment options: Cash

Nearby

Show results