Nederlands Dans Theater 2

Nederlands Dans Theater 2 | Standalone

This event has already taken place

NDT 2, oorspronkelijk opgericht om het eerste gezelschap van jong talent te voorzien, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volledig opzichzelfstaand gezelschap met eigen repertoire. Standalone viert makers die zich verhouden tot deze onafhankelijkheid. Voor dit programma creëert Johan Inger een wereldpremière. Inger creëerde reeds talrijke balletten voor het gezelschap en groeide uit tot een inventieve choreograaf, wiens stijl varieert van komisch en theatraal tot aards en organisch.
Standalone presenteert daarnaast twee werken van de wereldberoemde choreograaf Ohad Naharin. Black Milk (1985) werd oorspronkelijk voor vijf vrouwen gecreëerd maar wordt tegenwoordig door vijf mannen gedanst. George & Zalman (2006), een manifest over Naharins perceptie van de mensheid, wordt juist door vijf vrouwelijke dansers gedanst. Naharins invloed op NDT is al van groot belang sinds het gezelschap zijn werk Chamelon Dances in 1987 opvoerde.
Tot slo…

Read more

NDT 2, oorspronkelijk opgericht om het eerste gezelschap van jong talent te voorzien, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volledig opzichzelfstaand gezelschap met eigen repertoire. Standalone viert makers die zich verhouden tot deze onafhankelijkheid. Voor dit programma creëert Johan Inger een wereldpremière. Inger creëerde reeds talrijke balletten voor het gezelschap en groeide uit tot een inventieve choreograaf, wiens stijl varieert van komisch en theatraal tot aards en organisch.
Standalone presenteert daarnaast twee werken van de wereldberoemde choreograaf Ohad Naharin. Black Milk (1985) werd oorspronkelijk voor vijf vrouwen gecreëerd maar wordt tegenwoordig door vijf mannen gedanst. George & Zalman (2006), een manifest over Naharins perceptie van de mensheid, wordt juist door vijf vrouwelijke dansers gedanst. Naharins invloed op NDT is al van groot belang sinds het gezelschap zijn werk Chamelon Dances in 1987 opvoerde.
Tot slot brengt Standalone Postscript (2005) van huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot. Dit werk toont zuivere maar emotionele, poëtische stukken in de vorm van een pas-de-trois en twee duetten die lijken plaats te vinden in gescheiden werelden en elkaar nooit ontmoeten. Postscript wordt gedanst op muziek van Philip Glas, live uitgevoerd op toneel.

---

Initially brought to life to feed the first company with young talent, NDT 2 has grown into its full autonomous potential with its own repertoire over the years. Standalone celebrates makers that adhere to this level of independence. For this programme Johan Inger will present a world premiere. Inger has created numerous choreographies for the company and blossomed into an inventive creator, whose style varies from comical and theatrical to earthy and organic. Standalone also presents two creations by the world-renowned choreographer Ohad Naharin. Black Milk (1985), was originally created for five women but is now danced by five men. George & Zalman (2006), a statement of Naharin’s perception of humanity, will be performed by five female dancers. Naharin’s influence on NDT has been of great importance ever since the company performed his piece Chameleon Dances in 1987.
Lastly, Standalone offers Postscript (2005) by house choreographers Sol León and Paul Lightfoot. The piece shows pure yet emotional, poetic studies in the forms of a pas-de-trois and two duets that seemingly take place in separate worlds that never meet. Postscript is set to music by Philip Glass which will be performed live on stage with the dancers.

Read less

Prices

  • €29.50 incl. garderobe en pauzedrankje

Nearby

Show results