Skip to main content
Favorites 0

De Mann'

This event has already taken place

Lewinski/Barry kookt, Sneek

De Mann' wonnen in 2018 Liet met het nummer 'Yn Frijheid Kinsto Libje'. Toen nog onder de naam Stonecrobs. Nu zijn het de Mann'. Een nieuwe ontmoeting, toch vertrouwd. Meerstemmige popliedjes, geschreven en gezongen in het Frysk.

De Mann'
zondag 19 februari 2023 / 15:30
As waarmte in gesicht hat, dan liket it op dy fan de MANN’. Ea wienen wy jonges. Fris, fol fjoer en mei wylde plannen. Wy songen en dûnsen lykas in jong Frysk hynder dat eindlik wer nei bûten mei. Ek doe, tsien jier lyn, fielden wy al as famylje; of miskien kaam dat troch de ‘famylje pizza’ dy’t wy altyd bestelden op de repetysje jûnen. Wy wûnen yn 2018 it Frysk ferskesspektakel LIET mei it nûmer ‘Yn frijheid kinsto libje’. Wat is der tsien jier letter noch fan dy jonges oer? Hoe is it libben no’t wy mann’ binne? Hokker plannen binne ta wurklikheid wurden en hokker plannen binne oars rûn dan wy tocht hiene? Yn ús ferkesferhale programma besykje wy antwurden te krijen op dizze fragen. It wurdt in moetsjen yn muzyk. De MANN’ bestean út Freerk Siemen Hospes (sjongen en gitaar), Johannes Hospes (sjongen en gitaar), Bruno Rummler (sjongen, bas en gitaar) en Durk Sybesma (drums en sjongen). Wilt u na afloop een maaltijd mee eten? Dat is mogelijk, kies dan ticket incl. diner. Eventuele dieetwensen of allergieen kunt u vooraf aan ons doorgeven.

Wanneer:
t/m 19 februari
Prijsinformatie:
Vanaf € 11,-

Here you will find De Mann'
Lewinski/Barry kookt

Address:
Waterhoenstraat 2
8601 XT Sneek
Plan your route
Distance:
Show results