Skip to main content
Favorites 0

Iepenloftspul 'De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter'

Tjerkwerd

Uniek Friestalig locatietheater bij de Beabuorstermole in Tjerkwerd op zaterdag 17 en zondag 18 juni over de molen en de strijd tegen het water.

Uniek Friestalig locatietheater bij de Beabuorstermole in Tjerkwerd. De poldermolen die al jaren wordt ingezet in de strijd tegen het water en sinds 1882 pronkt op het buurtschap Baburen. 

Jaren geleden hadden we het er al eens over. Wat zou het toch mooi zijn locatietheater uit te voeren bij de Babuurstermolen in Tjerkwerd. Nu is het zover en hebben we er werk van gemaakt. Er is een mooi Friestalig stuk geschreven. 

De Tjerkwerders deden het onderzoek en maakten een concept. Theatermaker Romke Gabe Draaijer werd gevraagd voor de tekst en bewerking. De regie is in deskundige handen van Hillie Altenburg. Om de organisatie in goede banen te leiden is een commissie samengesteld.

Het verhaal speelt zich af in de tijd van molenaars echtpaar Wyberen en Hyke Koopmans. Buurjongen Jouke Hylkema zei eens -De Beabuurstermolen- de plek waar alles zich afspeelt, was een plek waar de wetten van eenvoud en afzondering heersten. Tenminste, zo voelde dat aan. 

Wybrigje houdt een spreekbeurt. Het gaat over: Molens! De hedendaagse kinderen hebben er niet zoveel mee. Molens zijn bo-o-o-ring. Of toch niet? We zien Caspar de Robles die de boeren voorhoudt, het is dijken bouwen of aan de galg. Het waterschap dat niet hoog opgeeft van deze poldermolen. 

Wat staat ons te wachten met de veranderingen van het klimaat? Is de molen van waardeloze meerwaarde, of hebben we hem in de toekomst echt nodig? Leren wij van de geschiedenis, of denken wij dat het ons niet overkomt? 

Dik twintig Tjerkwerders, waaronder een aantal basisschoolkinderen, hebben een rol of zijn figurant en doen mee aan het spektakel. Daarnaast speelt de fanfare muziekvereniging Eensgezindheid een rol in de muzikale omlijsting. Alle betrokken eigenaren rondom de locatie zijn enthousiast, zo ook de eigenaar van de molen Stichting De Fryske Mole.

Er zijn twee voorstellingen. Eén op zaterdagavond 17 juni om 20.00 uur en op zondag 18 juni om 15.00 uur een matinee voorstelling.

Wanneer:
17 en 18 juni

Here you will find Iepenloftspul 'De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter'

Baburen 9
8765 LS Tjerkwerd
Plan your route

Show results