Skip to main content
MAP

Vogels spotten in Noardwest Fryslân

Noardwest Fryslân

In Noardwest Fryslân zijn prachtige plekken om op je gemak vogels te kijken.

In Noardwest Fryslân zijn prachtige plekken om op je gemak vogels te kijken. In de natuurgebieden vind je diverse vogelkijkplekken. Talloze vogelsoorten zijn er te spotten. Wat dacht je van de kokmeeuw, grutto, kluut, visdief en noordse stern. Of zie je een paartje tureluurs of de gele kwikstaarten? Ook de slechtvalk, blauwe kiekendief, buizerds en torenvalk zijn regelmatige gasten. 

Spottersplekken

Wanneer:
t/m 31 januari 2023

Here you will find Vogels spotten in Noardwest Fryslân

Address:
Noardwest Fryslân
Plan your route
Distance:
Show results