Skip to main content
MAP

Film 'Pionier'

This event has already taken place

Pingjum

Als onderdeel van een permanente tentoonstelling in de Victoriuskerk in Pingjum is Pionier te zien: is een filmische belevenis over een jonge Friese boer die zijn eigen weg zoekt.

Geen traditionele tentoonstelling, maar een spannend verhaal over de streek dat op drie grote schermen wordt vertoond. En waar echte boeren uit de streek een prominente rol in spelen, evenals lokale inwoners en schoolkinderen. 

Een speelfilm is het geworden, deze tentoonstelling, een heuse Experience die vijfenveertig minuten duurt.Theatermaker Gerda Holzhaus vertelt samen met de filmers John Treffer en Taatske Pieterson én met componist Bob Driessen het verhaal van de jonge boer Germ uit het Marneslenkgebied, gespeeld door Lourens van den Akker (o.a. Theatergezelschap Tryater, Flikken Rotterdam, Grutte Pier van Steven de Jong).  Moet hij uitbreiden of stoppen?  Als hij ter uitbreiding een stukje van de eeuwenoude ringdijk, de Pingjumer Gulden Halsbân, afgraaft, krijgt hij iedereen tegen zich. Het maakt hem kwaad en wanhopig, helemaal nu hij er alleen voor staat.

Wat kan hem overeind houden? Vanaf nu wordt dit zijn zoektocht: erachter komen wat er schuilt achter de bijzondere verhalen uit zijn jeugd. Op de grens tussen werkelijkheid en verbeelding verschijnen pioniers als Grutte Pier en Menno Simons, Gysbert Japicx en Domela Nieuwenhuis, die deze streek zo’n eigen gezicht gaven en lieten zien hoe je moet vechten om je idealen te kunnen verwezenlijken. Ze hebben altijd hun kracht geput uit dit ruige stuk land aan de Waddenkust, te herkennen aan zijn terpen, dijken en eeuwige wind. Het heeft de mensen tot vrije, onafhankelijke Friezen gevormd die altijd goed hebben kunnen boeren op deze vruchtbare grond. Kunnen deze historische helden, deze pioniers, boer Germ helpen te kiezen tussen: wel of niet doorgaan? Zo ja… hoe dan?

Er zijn prachtige opnamen van de Waddenzee bij Zurich, de Pingjumer Gulden Halsbân, het Grutterswinkeltje in Exmorra, in en rond de Victoriuskerk in Pingjum, de biologische boerderij Timpelsteed in Engwierum, in en rond de oude boerderij van de familie Hilarides in Arum, Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum, De Electrische centrale in Kimswerd en het Mennograanveld buiten Witmarsum.

Wanneer:
t/m 27 november

Here you will find Film 'Pionier'

Address:
Victoriuskerk
Grote Buren 8
8749 GE Pingjum
Plan your route
Distance:
Show results