De Buma-begraafplaats in Weidum

Open Monumentendag 2019

This event has already taken place

Het thema van Open Monumentendag 2019 is “Weelderig leven in de Leeuwarder Greidhoeke”: Bezoek rentenierswoningen en prachtige tuinen in Mantgum (treinstation + hop-on-hop-off-bus), het oudste café en de Slauerhoffpastorie in Jorwert, Uniastate in Beers, de Buma-begraafplaats in Weidum en nog veel meer. De dorpen organiseren activiteiten en er zijn voldoende pleisterplaatsen. De routekaart is ook kort voor 14 september te downloaden via www.historischcentrumleeuwarden.nl en openmonumentendag.nlof via de app van Open Monumentendag Leeuwarden.

Centraal informatiepunt tijdens Open Monumentendag is MFC Wjukken, Om 'e Terp 21 in Mantgum. Telefoon 058 250 1750. Hier opent de kersverse burgemeester van de gemeente Leeuwarden, Sybrand Buma deze editie van Open Monumentendag. Inloop: 09:15-09:30. Openingstoespraak: 09:30-09:45.

Hop-on-hop-offbus en praamverbinding Bears-Jorwert

In het centrum van de vier dor…

Read more

Het thema van Open Monumentendag 2019 is “Weelderig leven in de Leeuwarder Greidhoeke”: Bezoek rentenierswoningen en prachtige tuinen in Mantgum (treinstation + hop-on-hop-off-bus), het oudste café en de Slauerhoffpastorie in Jorwert, Uniastate in Beers, de Buma-begraafplaats in Weidum en nog veel meer. De dorpen organiseren activiteiten en er zijn voldoende pleisterplaatsen. De routekaart is ook kort voor 14 september te downloaden via www.historischcentrumleeuwarden.nl en openmonumentendag.nlof via de app van Open Monumentendag Leeuwarden.

Centraal informatiepunt tijdens Open Monumentendag is MFC Wjukken, Om 'e Terp 21 in Mantgum. Telefoon 058 250 1750. Hier opent de kersverse burgemeester van de gemeente Leeuwarden, Sybrand Buma deze editie van Open Monumentendag. Inloop: 09:15-09:30. Openingstoespraak: 09:30-09:45.

Hop-on-hop-offbus en praamverbinding Bears-Jorwert

In het centrum van de vier dorpen is de halteplaats van een de hele dag rondrijdende nostalgische hop-on-hop-offbus. Bezoekers OMD kunnen gratis mee. Deze bus stopt ook bij het treinstation van Mantgum. Omstreeks 10 uur begint daar 8 het eerste rondje. Ook vaart er een gratis praam (aantal plaatsen beperkt!) tussen Bears en Jorwert. De complete route is met fiets, hop-on-hop-offbus en desnoods auto goed te doen.

Het verhaal van de Greidhoeke toegelicht op woensdagavond 11 september

Op woensdagavond 11 september, van 20 uur tot 21.30 uur, zijn er in MFC De Wjukken in Mantgum twee gratis lezingen naar aanleiding van het thema weelderig leven in de Greidhoeke. Een aanrader voor dorpsbewoners en andere OMD-bezoekers met belangstelling voor geschiedenis. Historicus Yme Kuiper vertelt over de grote veranderingen in stad en platteland in de 19e eeuw en Nico Kloppenborg, tuinontwerper én deskundige op het gebied van historische tuinen, verhaalt over de vertaling daarvan in het dorp Mantgum. Beide sprekers staan garant voor een ‘nijsgjirrige’ lezing.

Klassendag Open Monumentendag in de dorpen

Voorafgaand aan deze monumentendag zal er op de lagere scholen in Mantgum, Weidum en Jorwert een lesprogramma over de historie van het gebied worden aangeboden. Het programma is samengesteld door Jannie Bijlsma, lid van de werkgroep OMD en oud-onderwijzeres, en Bas van Vulpen, student van NHL Stenden. (Zie hieronder voor de tijdstippen)

Tijdstippen Klassendag voorafgaand aan Open Monumentendag:

Janny Bijlsma is in De Krunenstrobbe Jorwert op woensdagochtend 4 september.
In De Gielguorde Mantgum op woensdag 11 september, 3x de les verdeeld over de dag.
In It Pertoer Weidum, vrijdagochtend 13 september.

Praamtocht Bears-Jorwert

Geniet vanaf het water van de rust en het weidse uitzicht van de Leeuwarder Greidhoeke . Aanvullend op de bus vaart er op deze dag 5x een sloep op en neer tussen Bears en Jorwert. Bezoekers van de Open Monumentendag kunnen gratis meevaren. De vertrekplaatsen zijn op de kaart aangegeven. Een tochtje duurt ca 20 minuten. De praam vertrekt ca 11-12-13-14-15 uur uit Bears naar Jorwert en gaat ca 11.30-12.30-13.30-14.30-15.30 weer terug van Jorwert naar Bears. Let op: er is maar een beperkte hoeveel plaatsen in de boot.

Opengestelde objecten van Open Monumentendag:
Bears: lagere school  Bearsterdyk 3, Uniastate, Mariakerk
Weidum: windmolen Dekemawei, Mariakerk, Buma begraafplaats, woning Wielsterdyk 1 Mantgum: kruising Mantgumer Feart/Hegedyk, woning Seerp van Galemawei 1, NK kerk Seerp van Galemawei 3, tuin Seerp van Galemawei 7, tuin Seerp van Galemawei 15, gemeentehuis Seerp van Galemawei 21, tuin Seerp van Galemawei 23 , boerderij de Kamp 3, veerhuis Fearhushoeke 9 Jorwert: kerk Sluytermanwei 4, woning Sluytermanwei 6, boerderij Sluytermanwei 8, tuin Sluytermanwei 25, café Sluytermanwei 27-29

Pleisterplaatsen:

Weidum: consistorie Lytse Buorren 2

Mantgum: De Wjukken + cafe snackbar Bonnema, de Wal 1
Jorwert: cafe Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27-29
Jellum: Jonker Sikke, Hegedyk 22
Bears: kleinschalige verkoop frisdrank etc bij Uniastate

-Het Eysingahuis in Leeuwarden (Koningsstraat 13-25) is dit weekend ook geopend op zaterdag en zondag tussen 12:00 en 16:00.
-Om 14:00 gaat nog de cultuurhistorische wandeling door de Lionspolder van start. Hier zijn in 2018 sporen van een nederzetting uit de late ijzertijd gevonden. De wandeling is gratis en begint en eindigt bij de Catharinakerk in Lions. Aansluitend serveert de koster koffie in het 14e-eeuwse kerkje.

Read less

Prices

  • Free

Nearby

Show results