Skip to main content
MAP
Atelier lll

Atelier lll


Atelier lll ontleent zijn naam aan het feit dat er drie tentoonstellingsruimtes zijn én gelegen is aan de Skuorre 3

Een atelier met elke keer weer een ander thema. Verschillende kunstwerken worden getoond zoals keramisch werk, landschapsschilderijen, tekeningen etc. 

Nearby

Show results