Skip to main content
MAP

Fryske Gea Route - Nationaal Park De Alde Feanen

26.0 km

Echte natuurliefhebbers opgelet! Je trapt je een weg dwars door de natuur en laat je onderweg viermaal overzetten met een pontje. Kijk goed om je heen dan spot je wellicht een lepelaar, aalscholver of misschien zelfs de zeearend. 

Sights on this route

Starting point: Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewald
1

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewâld
16
2

Veerpont Hin en Wer (It Wiid)

Veerpont Hin en Wer (It Wiid)
Eernewoude
De Hin en Wer maakt een draai op het water voordat het oversteekt.
3

Beeld schaatsers 'Marathonriders'

Beeld schaatsers 'Marathonriders'
Op het water, tegenover de haven
9264 TM Earnewâld
4

Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut

Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut
It Fliet 14 -
9264 TD Earnewâld
38 36 35
5

Veerpont Zonnepont De Oerhaal (Eernewoude)

Veerpont Zonnepont De Oerhaal (Eernewoude)
Eernewoude
De Oerhaal op de Lange Sloot met op de achtergrond het kerkje van Warten
33
6

Museum Warten

Museum Warten
Museum Warten
Hellingpad 3
9003 LM Warten
32
7

Mineralogisch Museum

Mineralogisch Museum
Leechlân 22
9001 ZH Grou
31 30
8

Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)

Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)
Grouw Yne Lyte
Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)
9

Veerpont De Burd (Grouw Yne Lyte)

Veerpont De Burd (Grouw Yne Lyte)
Grouw Yne Lyte
De veerpont onderweg.
10

Molen De Bird

Molen De Bird
Burd 22
9001 ZT Grou
11

Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)

Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)
Grouw De Burd
Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)
06 14
12

Jan Durkspolder

Jan Durkspolder
Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
Geau 2
9216 XJ Oudega
Jan Durkspolder vogelkijkhut
13

Pettebosk Forest Playground

Pettebosk Forest Playground
Pettebosk
Naast Koaidyk 5
9264 TT Earnewâld
End point: Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
16
38
36
35
33
32
31
30
06
14