Skip to main content
Favorites 0

Mennistepaadroute - Centrum

(25.0 km)

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden. Soms letterlijk goed verborgen, omdat de doopsgezinden in het verleden schuilkerkjes bouwden. In Pingjum is hiervan een mooi voorbeeld te vinden. Deze kerk kan ook bezichtigd worden. Om deze 'onzichtbare' geschiedenis toegankelijk te maken, is in 2008 een aantal routes ontwikkeld, zodat je per auto, fiets of te voet deze geschiedenis en het mooie Noordwest-Friesland kunt ontdekken.

Sights on this route

Starting point: Van osingaweg
8744 EV Schettens
End point: Van osingaweg
8744 EV Schettens