Besjoch alle eveneminten en eksposysjes

Wat sikest

669 risseltaten

Cultuur

Lezing Henk Manschot – Blijf de aarde trouw

Bibliotheek Drachten | Smallingerland

tiisdei 24 april in Drachten

Cultuur

Lost in the Greenhouse

LF2018

oant 'e mei 20 maaie in Sexbierum

Muziek - creatief

Ach ja…(dy lul fan mij)

LF2018

24 april, 26 april en noch 6 dagen in Workum

Cultuur

Krikke en Krikke, een schildersfamilie uit Heerenveen

Museum Heerenveen

oant 'e mei 10 juny in Heerenveen

Cultuur - Evenement

Johan Tahon: Monk

Friesland.nl

oant 'e mei 25 novimber in LEEUWARDEN

Muziek

Milan’s Pop & Soul Night

Friesland.nl

tiisdei 24 april in LEEUWARDEN

Cultuur

DNALWD2018

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Evenement

Dorpswandeling Woudsend

Friesland.nl

oant 'e mei 31 desimber in WOUDSEND

Cultuur - Evenement

Amsterdamse School glas-in-lood plafond

Friesland.nl

oant 'e mei 29 desimber in LEEUWARDEN

Cultuur - Evenement

In Motion: Ceramic Reflections in Contemporary Art

LF2018

oant 'e mei 6 maaie in LEEUWARDEN

Evenement

Modelspoormuseum: Speurtocht

Friesland.nl

oant 'e mei 6 maaie in SNEEK

Cultuur

Schatkamer van de Friese cultuur

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Kunstinstallatie Tim Etchells

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Evenement

Friese Virtual Reality Experiences

Friesland.nl

oant 'e mei 1 septimber in LEEUWARDEN

Cultuur

Pronkkeamer april: Matthijs Huitema

Museum Heerenveen

oant 'e mei 29 april in Heerenveen

Cultuur

Historisch Reisbureau

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Phantom Limb Art Beyond Escher

LF2018

oant 'e mei 6 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur

Iepen Doar(p)

LF2018

oant 'e mei 8 augustus in Feanwâldsterwâl

Cultuur - Evenement

As twa druppels wetter

Exposities Leeuwarden 2018 Kunstwinkel Ogenblik

oant 'e mei 17 july in Leeuwarden

Evenement

Galerie Bas 10: Expositie

Friesland.nl

oant 'e mei 26 maaie in SNEEK