European Neighbours Week

European Neighbours Week

Dit evenemint is al west

Contact

Adres:

Oostersingel 70
8921 GB Leeuwarden
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):

Yn Europa binne we allegearre buorlju. Mar hoe fine we elkoar wylst de wrâld him ferskuorrend fluch om ús hinne ûntwikkelet? Yn 2018 hawwe tûzenen Friezen en net-Friezen gearwurke om har fol oerjefte yn te setten foar strjitte, doarp, stêd en wrâld. Under de European Neighbours Week nûgje we ús lanlike en ynternasjonale buorlju út om gear te wurkjen oan nije inisjativen. We diele de bêste wurkwizen en leare fan de grutste flaters troch praktykbesyk, workshops en sympoasiums. Meidwaan oan de European Neighbours Week is fergees, mar wol graach efkes oanmelde.

Prizen

  • Fergees

Yn 'e buert

Toan risseltaten