Besjoch alle eveneminten en eksposysjes

Wat sikest

Sortearje op:

Hjoed (23 risseltaten)

Evenement

Friesland.nl

moandei 19 augustus in TERHERNE

Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Emmakade Antiek

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Evenement

Friesland.nl

moandei 19 augustus in IJLST

Cultuur

11Fountains

moandei 19 augustus in Friesland

Evenement

Alde Feanen

moandei 19 augustus in Earnewâld

Evenement

Friesland.nl

moandei 19 augustus in Sneek

Evenement

Friesland.nl

moandei 19 augustus in SNEEK

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Natuurmuseum Fryslân

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Evenement

Acta Theater én Muziek

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

moandei 19 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Galerie De Roos van Tudor

moandei 19 augustus in Franeker

Cultuur - Evenement

Het fotogenieke geluid

moandei 19 augustus in Workum

Cultuur

Friesland.nl

moandei 19 augustus in Breezanddijk

Dêrnei

Evenement

Friesland.nl

tiisdei 20 augustus in SNEEK

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 26 septimber in Joure

Cultuur - creatief

Natuurmuseum Fryslân

20 oant 'e mei 25 augustus in Leeuwarden

Evenement

City Train Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Muziek

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Emmakade Antiek

20 augustus, 21 augustus en noch 7 dagen in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 8 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Landbouwmuseum

oant 'e mei 14 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Keramiekmuseum Princessehof

wykliks in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 6 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 11 desimber 2020 in Leeuwarden

Evenement

Museum Heerenveen

oant 'e mei 30 septimber 2020 in Heerenveen

Evenement

Friesland.nl

20 augustus oant 'e mei 31 oktober in HINDELOOPEN

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 31 oktober in SLOTEN FR

Evenement

Friesland.nl

20 augustus oant 'e mei 30 septimber in IJLST

Cultuur

11Fountains

oant 'e mei 14 novimber in Friesland

Cultuur

De Spitkeet

oant 'e mei 31 oktober in Harkema

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 7 septimber in Sneek

Evenement

Friesland.nl

20 augustus oant 'e mei 7 oktober in SINT NICOLAASGA

Evenement

Friesland.nl

20 augustus oant 'e mei 1 septimber in SNEEK

Evenement

Friesland.nl

20 augustus, 22 augustus en noch 2 dagen in MAKKUM FR

Cultuur

Fries Museum

20 augustus oant 'e mei 15 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

20 augustus oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden