Besjoch alle eveneminten en eksposysjes

Wat sikest

Sortearje op:

Moarn (92 risseltaten)

Cultuur

FryslânPhoto Festival

Fryslan photo18

tiisdei 23 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Woudagemaal drie dagen onder stoom

Ir. D.F. Woudagemaal

tiisdei 23 oktober in Lemmer

Evenement

Lezing Tiny Houses

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in OUDEMIRDUM

Evenement

Rondvaart Stavoren met de Simmermoarn

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in STAVOREN

Cultuur - Evenement - creatief

31e Gaasterlandse Natuurweek -‘Thús’, de habitat van mens en dier!

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in OUDEMIRDUM

Evenement

Vaartocht met klassieke motorboot

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in TERHERNE

Evenement

Expositie Reinder Homan

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in JOURE

Cultuur - Evenement

Yn’e fierte; In de verte; In the distance

Exposities Leeuwarden 2018 Kunstwinkel Ogenblik

tiisdei 23 oktober in Leeuwarden

Evenement

De Terp

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in LEEUWARDEN

Evenement

Expositie Mind Up in de Ielanen

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in SNEEK

Cultuur

Visual Poetry in Tresoar

LF2018

tiisdei 23 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Johan Tahon: Monk

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in LEEUWARDEN

Cultuur

AMuSe

LF2018

tiisdei 23 oktober in Leeuwarden

Evenement

Bibliotheek:Expositie Hendrik Lenten

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in SNEEK

Evenement

Expositie Corine van de Linde "Abstract en figuratief"

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in SINT NICOLAASGA

Evenement

Tentoonstelling Hindeloopen in Fries Museum

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in LEEUWARDEN

Cultuur - Evenement

Design #3: Floris Wubben

Friesland.nl

tiisdei 23 oktober in LEEUWARDEN

Evenement

Tattoo & Ceramics

Keramiekmuseum Princessehof

tiisdei 23 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Liwwadders! Our present, past and future.

LF2018

tiisdei 23 oktober in Leeuwarden