Besjoch alle eveneminten en eksposysjes

Wat sikest

Sortearje op:

251 risseltaten

Evenement

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 30 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Emmakade Antiek

oant 'e mei 30 augustus in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 11 desimber 2020 in Leeuwarden

Cultuur

11Fountains

oant 'e mei 14 novimber in Friesland

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 30 septimber in IJLST

Evenement

Alde Feanen

26 augustus, 2 septimber en noch 4 dagen in Earnewâld

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 1 septimber in SNEEK

Evenement

Friesland.nl

26 augustus, 27 augustus en noch 9 dagen in Sneek

Evenement

Fries Museum

oant 'e mei 6 juny 2021 in Leeuwarden

Evenement

Acta Theater én Muziek

oant 'e mei 30 april 2020 in Leeuwarden

Evenement

Fries Museum

oant 'e mei 6 juny 2021 in Leeuwarden

Cultuur

Historisch Centrum Leeuwarden

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 15 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Natuurmuseum Fryslân

oant 'e mei 1 septimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Cultuur

Tresoar

oant 'e mei 1 septimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Het fotogenieke geluid

oant 'e mei 31 desimber in Workum

Cultuur

Galerie De Roos van Tudor

oant 'e mei 29 augustus in Franeker

Cultuur

Friesland.nl

oant 'e mei 8 augustus 2021 in Breezanddijk

Evenement

Friesland.nl

27 augustus, 29 augustus en noch 8 dagen in Joure

Cultuur

Fries Landbouwmuseum

oant 'e mei 14 desimber in Leeuwarden