Dit evenemint is al west

Contact

Adres:
Neushoorn
Ruiterskwartier 41
8911 BP Leeuwarden
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):

Poetry Circle 058

Yn de seis Poetry Circle stêden, sûnt 2016 ek Ljouwert dêryn begrepen, komme alle wiken 15 jonge skriuwers byinoar. Se leare faninoar en fan betûfte ‘Spoken Word’-performers. Do kinst se geregeldwei optreden sjen. Of dochst sels mei?

Yn 2017 en 2018 sette nije ‘circles’ mei jong talint fan 15 oant 25 jier âld útein. Dichters, skriuwers, rappers en ferhalefertellers út Ljouwert en de rest fan Fryslân. Yn Neushoorn komme se 20 wiken lang wykliks op tongersdeitejûn byinoar om nije teksten te skriuwen en optredens ta te rieden.

Yn 2018 liedt dat net allinne ta fantastyske útfierings yn Neushoorn Café, ek is de jierlikse lanlike manifestaasje dat jier yn Ljouwert! Boppedat is Poetry Circle 058 by de fjirde, ôfslutende projeksje op it Âldehouster Tsjerkhôf belutsen.

[ http://poetrycircle.nl ]

Wannear

Útfierings yn hiel 2018 en lanlike manifestaasje yn juny 2018

Wêr

Neushoorn, Ljouwert

Partners…

Lês fierder

Poetry Circle 058

Yn de seis Poetry Circle stêden, sûnt 2016 ek Ljouwert dêryn begrepen, komme alle wiken 15 jonge skriuwers byinoar. Se leare faninoar en fan betûfte ‘Spoken Word’-performers. Do kinst se geregeldwei optreden sjen. Of dochst sels mei?

Yn 2017 en 2018 sette nije ‘circles’ mei jong talint fan 15 oant 25 jier âld útein. Dichters, skriuwers, rappers en ferhalefertellers út Ljouwert en de rest fan Fryslân. Yn Neushoorn komme se 20 wiken lang wykliks op tongersdeitejûn byinoar om nije teksten te skriuwen en optredens ta te rieden.

Yn 2018 liedt dat net allinne ta fantastyske útfierings yn Neushoorn Café, ek is de jierlikse lanlike manifestaasje dat jier yn Ljouwert! Boppedat is Poetry Circle 058 by de fjirde, ôfslutende projeksje op it Âldehouster Tsjerkhôf belutsen.

[ http://poetrycircle.nl ]

Wannear

Útfierings yn hiel 2018 en lanlike manifestaasje yn juny 2018

Wêr

Neushoorn, Ljouwert

Partners

Poetry Circle/Stichting Nowhere Amsterdam, Jimmy’s Ljouwert, Poetry Slam Ljouwert, Ljouwerter Kollektyf en Neushoorn

Lês minder

Sjoch alfêst efkes

Beoardielings

Lês de ûnderfinings fan besikers

Besjoch de beoardielings fan besikers dy't al earder op dizze lokaasje west binne.

Besjoch alle beoardielings

Yn 'e buert

Toan risseltaten
Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators