Dit evenemint is al west

Contact

Adres:
Het Hou 9
8404 GH Langezwaag
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):

Sneintemoarn: de sneinske klean oan en mei kjimd hier nei tsjerke ta. Foar de ûnderweis ferwaaide hieren leit de kaam fan de koster klear. Nei elke tsjinst wurdt de plôk hier dy’t hjiryn efterbliuwt, oer it tsjerkhôf, troch de wyn meifierd. Dizze anekdoate, in oantinken oan `e bernejierren, oer dysels moai meitsje foar de tsjerketsjinst en de myte dy’t fertelt wêrom’t der op ús toer in hynder stiet, binne de ynspiraasje foar in ûngewoane tsjerkebelibbing. Yn en om in bysûndere ynstallaasje hinne, in replika fan ‘e Mattheustsjerke, fertelle wy in ferhaal oer ferwûndering en de fearkrêft fan it libben.

Mei hynstehier, muzyk en in bolder…

Lês fierder

Sneintemoarn: de sneinske klean oan en mei kjimd hier nei tsjerke ta. Foar de ûnderweis ferwaaide hieren leit de kaam fan de koster klear. Nei elke tsjinst wurdt de plôk hier dy’t hjiryn efterbliuwt, oer it tsjerkhôf, troch de wyn meifierd. Dizze anekdoate, in oantinken oan `e bernejierren, oer dysels moai meitsje foar de tsjerketsjinst en de myte dy’t fertelt wêrom’t der op ús toer in hynder stiet, binne de ynspiraasje foar in ûngewoane tsjerkebelibbing. Yn en om in bysûndere ynstallaasje hinne, in replika fan ‘e Mattheustsjerke, fertelle wy in ferhaal oer ferwûndering en de fearkrêft fan it libben.

Mei hynstehier, muzyk en in bolderjend oargel. Do rûkst en hearst it hynder; ûnderfynst in oerkrêft. Dêrneist binne der portretten te sjen dy’t dy meinimme yn de yntimiteit fan it deistige hierkjimmen. Dizze kombinaasje fan rauwens en skientme sprekke de sintugen op in ûnferwachte wize oan. Om meielkoar de leafde foar it libben te fieren. 

Lês minder

Wannear

  • Bezoek is van zonsopgang tot zonsondergang, zonder afspraak, tot en met 21 oktober 2018 van harte welkom, de toegang is gratis. Georganiseerde rondleidingen: Woensdagochtend 07.00 uur - Vroege vogels rondleiding Vrijdagavond 19.00 uur - Zomeravond rondleiding

Sjoch alfêst efkes

Prizen

  • Fergees

Skaaimerken

Ekstra ynformaasje Kulturele Haadstêd 2018

  • Dissipline: Belibbing, Bylden en ynstallaasjes
  • Soart evenemint: Tentoanstelling
  • Fiertaal: Nederlânsk, Ingelsk

Yn 'e buert

Toan risseltaten
Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators