Aginda Leeuwarden-Fryslân 2018

Wat sikest

Sortearje op:

99 risseltaten

Cultuur

FryslânPhoto Festival

Fryslan photo18

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

Cultuur

AMuSe

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Kijken door wellicht de grootse caleidoscoop ter wereld

Galerie Moglas

oant 'e mei 15 desimber in Kubaard

Cultuur

Expositie Frisian Seduction / Fryske Ferliedingen

Museum Stedhus Sleat

oant 'e mei 31 oktober in Sloten

Cultuur

kunstroute Salix Fragilis Leovardia

Kunstacademie

oant 'e mei 1 novimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

MeAR Fryslan

Projectgroep Wirdum Swichum CH2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Project 11

Project 11

oant 'e mei 31 desimber in Sneek

Cultuur - Evenement

Leen een Fries

Leen een Fries

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement - creatief - Muziek

Culturele Hoofdstraat van Europa

Culturele Hoofdstraat

oant 'e mei 31 desimber in Beetsterzwaag

Cultuur

Kunstroute Heechterp-Schieringen

Wijkpanel Heechterp-Schieringen (Kunstroute(wandel))

oant 'e mei 2 novimber in Leeuwarden

Cultuur - creatief

Filmhuis aan Zee

Kom op Verhaal

oant 'e mei 20 septimber 2020 in Schiermonnikoog

Cultuur

De Horizon van Friesland

De Horizon van Friesland gezien door de ogen van amateurkunstenaars

oant 'e mei 15 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Mixed-reality beleving Blok Out

BOEi

oant 'e mei 1 jannewaris 2019 in Leeuwarden

Cultuur

Bronzen Beelden LWD 2018

Galerie Terbeek

oant 'e mei 31 desimber in Echtenerbrug

Cultuur - Evenement - creatief

Schelf 2018

Schelf 2018

oant 'e mei 1 jannewaris 2020 in Drachten

Evenement

Voor nop de hort op: De Doarpstun

LF2018

oant 'e mei 6 juny 2020 in Lekkum

Cultuur

Voor nop de hort op: Little Free Library

LF2018

oant 'e mei 6 juny 2020 in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Expeditie Oerpolder

Het fotogenieke geluid

oant 'e mei 31 desimber in Workum

Cultuur

Exposities Art-Hotel Oosterwolde

Stichting O18

oant 'e mei 28 desimber in Oosterwolde

Cultuur

Pakje Kunst

Reina Visser

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur

Beeldhouwwerken van Ilse Oelbers

LF2018

oant 'e mei 31 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Expositie "Het Friese Paard in Beeld"

Museum Opsterland

oant 'e mei 4 novimber in Gorredijk

Evenement

Rondom School 4, foto's en poezie

Poezieboom

oant 'e mei 28 oktober in Leeuwarden

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators