VVV Stadsregio Leeuwarden is de gastheer van de stad en staat voor het bevorderen van toerisme en recreatie. We maken onze bezoekers attent op de mogelijkheden voor toerisme en recreatie en helpen hen met het optimaal benutten hiervan.

Dit doen we door de toerist te informeren over alle mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, zowel aan de balie als online via onze website en social media. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de lokale economie en maatschappelijke functies.

Iepeningstiden

  • elke moandei11.00 - 16.00 oere
  • elke tiisdei10.00 - 16.00 oere
  • elke woansdei10.00 - 16.00 oere
  • elke tongersdei10.00 - 16.00 oere
  • elke freed10.00 - 16.00 oere
  • elke sneon10.00 - 15.00 oere
  • elke sneinsletten

Sjoch alfêst efkes

Yn 'e buert

Toan risseltaten