Kulturele eveneminten

Wat sikest

Sortearje op:

154 risseltaten

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

creatief

Tryater

oant 'e mei 11 desimber in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

World Food Week

oant 'e mei 20 oktober in Friesland

creatief

LF2028

oant 'e mei 24 novimber in Leeuwarden

Cultuur

Fries Museum

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Cultuur

Mienskip

oant 'e mei 26 jannewaris 2020 in Drachten

Cultuur - creatief

Natuurmuseum Fryslân

oant 'e mei 5 jannewaris 2020 in Leeuwarden

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 31 oktober in SLOTEN FR

Cultuur

Fries Landbouwmuseum

oant 'e mei 14 desimber in Leeuwarden

Cultuur

De Spitkeet

oant 'e mei 31 oktober in Harkema

Cultuur

Keramiekmuseum Princessehof

wykliks in Leeuwarden

Cultuur - Muziek

Keramiekmuseum Princessehof

oant 'e mei 27 oktober in Leeuwarden

creatief

Stadsschouwburg De Harmonie

woansdei 16 oktober in Leeuwarden

Cultuur - Evenement

Andere Museum van Oldtimer tot Kant

oant 'e mei 29 desimber in Leeuwarden

Evenement - creatief

Friesland.nl

tongersdei 17 oktober in BALK

Muziek

Stadsschouwburg De Harmonie

tongersdei 17 oktober in Leeuwarden

Evenement

Friesland.nl

oant 'e mei 3 novimber in WOMMELS

creatief

Friesland.nl

18 oant 'e mei 20 oktober in Langweer

creatief

Stadsschouwburg De Harmonie

freed 18 oktober in Leeuwarden

Cultuur

Poezieboom

18 oktober, 19 oktober en noch 4 dagen in Leeuwarden

Cultuur

Cultbee

18 oktober, 19 oktober en noch 4 dagen in Beetsterzwaag