LeineRoebana

LeineRoebana | Sweet Demon

Dit evenemint is al west

In ‘Sweet Demon’ ligt de focus op een verhaal dat ons blind maakt voor verbanden tussen toevalligheden. Theaterregisseur Richard Foreman wil ruimte geven aan de logica van het onwaarschijnlijke, aan de fantasie en het onbewuste. Een fysieke vertaling in een voorstelling die meesleept en tegelijk op het verkeerde been zet.

De spotlights staan op een brutale draai; de energieke bewegingstaal van jonge dansers. Met scherpe hoeken, golvende cirkels en lange lijnen. De alom geroemde voorstelling nu in De Harmonie.

Sweet Demon begint bij de muzikale expressiviteit van het licha…

Lês fierder

In ‘Sweet Demon’ ligt de focus op een verhaal dat ons blind maakt voor verbanden tussen toevalligheden. Theaterregisseur Richard Foreman wil ruimte geven aan de logica van het onwaarschijnlijke, aan de fantasie en het onbewuste. Een fysieke vertaling in een voorstelling die meesleept en tegelijk op het verkeerde been zet.

De spotlights staan op een brutale draai; de energieke bewegingstaal van jonge dansers. Met scherpe hoeken, golvende cirkels en lange lijnen. De alom geroemde voorstelling nu in De Harmonie.

Sweet Demon begint bij de muzikale expressiviteit van het lichaam: ook zonder klank is het danserslichaam muziek. Georganiseerd geluid wordt georganiseerde beweging. En bewegen doen de vijf mannen in Sweet Demon met overgave; al dan niet geordend. Ze laten uitersten tussen verstand en passie, vrolijkheid en somberheid, uitputting en verstilling vervloeien en gaandeweg ontstaat een indringend en liefdevol beeld van liquid gender; het idee dat de tegenstelling mannelijk/vrouwelijk niet zo gebeiteld is als ze lijkt. Naast Uri Eugenio, al jaren gezichtsbepalend danser bij LeineRoebana, ontmoet u Michael Sastrowitomo, Rob Polmann en jonge honden Andrea Pisano en Timon de Ridder. In Sweet Demon geven zij ziel en lichaam voor hun passies en obsessies.

Ideeën van avant-garde theaterregisseur Richard Foreman, die in de jaren ’80 furore maakte met zijn Ontological-Hysteric Theater maakte LeineRoebana nieuwsgierig. Voor Foreman leidt een verhaal af van de waarheid. De focus op een verhaal maakt ons blind voor verbanden tussen toevalligheden. Hij wil net als het Surrealisme, ruimte geven aan de logica van het onwaarschijnlijke; aan de fantasie en het onbewuste. Sweet Demon geeft hieraan een fysieke vertaling: een voorstelling die meesleept en tegelijk op het verkeerde been zet.

‘Het theater biedt ons en het publiek een zoektocht waarbij je nooit weet waar je uitkomt. Een proeftuin voor omdenken en verandering.’

Lês minder

Prizen

  • € 24,50 incl. garderobe en pauzedrankje

Yn 'e buert

Toan risseltaten