Ga naar inhoud
Favorieten 0

Fûgels yn de maitiid

Dit evenemint is al west

Folkshegeskoalle, Hoorn

De maitiid op Skylge is in fassinearjende tiid foar de fûgeler. Oftst no in bedreaun leafhawwer binne of begjinner, der is fan alles te belibjen. Oan it begjin fan de briedtiid sjonge fûgels om harren territoarium ôf te beakenjen.

Sjoch alfêst efkes

Yn de bosk de bekende readboarst, tsjiftsjaf en bûnte lyster, yn it dún de sakrekt út Afrika weromkearde gerssjonger mei syn karakteristike snoarjende sang, of it ferneamde lûd fan de geale. Yn de polder hawwe ús greidefûgels it heechste wurd wylst op it waad grutte groepen rosse skriezen en rotguozzen harren klear meitsje foar de reis nei Sibearje. Tegearre mei ús eigen fûgeler Arie Ouwerkerk sykest dat alles op.

Wanneer:
oant 'e mei 23 april
Prijsinformatie:
Vanaf € 260,-

Hjir fine jo Fûgels yn de maitiid
Folkshegeskoalle

Folkshegeskoalle Schylgeralân
Badweg Hoorn 11
8896 KC Hoorn
Plan dyn rûte

Toan risseltaten