Ga naar inhoud
Favorieten 0

De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?

Leeuwarden

Het platteland staat voor grote uitdagingen. Rond dit thema is een reeks van drie lezingen georganiseerd waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek.

Sjoch alfêst efkes

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdag 3 februari a.s. de laatste lezing in de reeks 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector'. Deze keer wordt het thema benaderd vanuit de politiek door gedeputeerde Friso Douwstra.

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Rond dit thema is een reeks van drie lezingen georganiseerd waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Friso Douwstra besluit de reeks van drie lezingen. Hij is sinds oktober 2021 gedeputeerde van onder andere economie en financiën en daarvoor wethouder in de gemeente Leeuwarden.
Petra Berkhout (senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research) en Lubbert van Dellen (agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist) gingen hem voor.

Plaats: Fries Landbouwmuseum. Aanvang 14:00 uur. 
Gratis entree maar wel graag reserveren via de mail: info@frieslandbouwmuseum.nl.

Wanneer:
3 februari

Hjir fine jo De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?

Adres:
Fries Landbouwmuseum
Felling 6
8912 CG Leeuwarden
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):
Toan risseltaten