Ga naar inhoud
Favorieten 0

11fountains | augmented reality route

(220,0 km)

  • route.download

Met augmented reality (AR) kun je met je smartphone dingen zien die er in het echt niet zijn. De MeAR Fryslân app voegt een digitale laag over de werkelijkheid toe. Tijdens deze AR-route kijk en luister je naar verhalen over deze bijzondere plekken. 

11fountains
Vanaf de fontein in Leeuwarden trek je de provincie in. De route langs de Friese elf steden brengt je bij elf fonteinen van internationale topkunstenaars. Commissieleden die bij het ontstaan van de fonteinen betrokken waren, vertellen je spetterende verhalen over de fonteinen. 

Het is aan te raden de MeAR Fryslân app voor vertrek te downloaden, hier download je ook alvast de route. Zo heb je tijdens de reis geen internet nodig. Tip: neem oordopjes en een powerbank mee voor onderweg.

Lokaasjes op dizze rûte

1

11Fountains Leeuwarden

11Fountains Leeuwarden

‘Love’ bestiet út twa 7 meter hege, wite skulptueren fan in jonge en in famke. Sy lykje inoar oan te sjen, mar harren eagen binne ticht.

2

11Fountains Sneek

11Fountains Sneek

Op in gouden bol midden yn it wetter stiet in man mei in Hoarn fan Oerfloed.

3

11Fountains Ijlst

11Fountains Ijlst

Neffens Shinji Ohmaki foarmet kultuer him, lykas de natuer, laach op laach. Nije generaasjes bouwe hieltyd fierder op in grutte ûnderlaach dy’t net ferdwynt.

4

11Fountains Sloten

11Fountains Sloten

Ljip’ lit in famke sjen dat op ’e skouders fan in man stiet. Sy hâldt in fûgel yn ’e hân. Under de fuotten fan ’e man foarmet in sloardige steapel amers, jerrycans en tobben de basis fan ’e fontein.

5

11Fountains Stavoren

11Fountains Stavoren

De see jout, de see nimt. Starum, ea in rike Hânzestêd, kin dêroer meiprate. Oerstreamingen, seehannelsoarloggen, in haven dy’t fersâne: meardere kearen ferfoel de stêd ta earmoed.

6

11Fountains Hindeloopen

11Fountains Hindeloopen

Ynspiraasjeboarne foar de fontein fan Hylpen is de libbensbeam op it stedswapen, mei twa harten, oan wjerskanten ien, in mantsje en in wyfke.

7

11Fountains Workum

11Fountains Workum

Al iuwen wurdt it stedswapen op ‘De Waag’ fan Warkum stipe troch twa liuwen. Sy dogge nayf oan en harren teätrale poaze makket dat wy laitsje moatte.

8

11Fountains Bolsward

11Fountains Bolsward

Flearmûzen binne yntrigearjende, nuttige bisten dy’t mei harren jacht op ynsekten krúsjaal binne yn it ekologyske systeem. De flearmûs stiet yn ’e Aziatyske kultuer symboal foar rykdom, gelok en in seine âlderdom.

9

11Fountains Harlingen

11Fountains Harlingen

Ea stie Harns yn it teken fan ’e walfiskfangst. Tsjintwurdich stribje wy der net mear nei om dy grutte en ymposante bisten te deadzjen, mar krekt om se fan ’e dea te rêden.

10

11Fountains Franeker

11Fountains Franeker

De fontein is in oade oan ’e wrâldferneamde, yn Frjentsjer berne, astronoom Jan Hendrik Oort. Syn ûnderstelling dat der om ús sinnestelsel hinne in ‘wolk’ fan miljarden komeeteftige objekten him beweecht, betsjutte in trochbraak yn ’e astronomy.

11

11Fountains Dokkum

11Fountains Dokkum

De IIsfontein is in spylbal fan de eleminten en gjin dei gelyk. IIs tekenet patroanen op it koperen fel fan ‘e skulptuer. De mjitte wêryn’t de fontein al of gjin iislagen foarmet, is ôfhinklik fan de sinne, luchtfochtigens, temperatuer, wyn en delslach.

12

11Fountains Leeuwarden

11Fountains Leeuwarden

‘Love’ bestiet út twa 7 meter hege, wite skulptueren fan in jonge en in famke. Sy lykje inoar oan te sjen, mar harren eagen binne ticht.

Beschrijving

1

11Fountains Leeuwarden

11Fountains Leeuwarden

‘Love’ bestiet út twa 7 meter hege, wite skulptueren fan in jonge en in famke. Sy lykje inoar oan te sjen, mar harren eagen binne ticht.

Voor de optimale ervaring raden we je aan de MeAR Fryslân app te downloaden. In die app kun je de specifieke route downloaden zodat je onderweg geen internet nodig hebt.

12

11Fountains Leeuwarden

11Fountains Leeuwarden

‘Love’ bestiet út twa 7 meter hege, wite skulptueren fan in jonge en in famke. Sy lykje inoar oan te sjen, mar harren eagen binne ticht.