Swalkroute Oosterbierum

2 oeren (10.0 km)

De kerk van Oosterbierum vormt het middelpunt van het dorp. Op de toren van de kerk staat geen haan, maar een ridder (Sint Joris) te paard, hi…

Lês fierder

De kerk van Oosterbierum vormt het middelpunt van het dorp. Op de toren van de kerk staat geen haan, maar een ridder (Sint Joris) te paard, hieraan is ook de kerk gewijd. Oosterbierum is een echt voedselproducerend dorp. Naast o.a. tomaten, paprika, komkommer, aardappels, granen en witlof, worden er ook nog orchideeën gekweekt. Aan de Hoarnestreek vindt u Harkemastate, waaraan een mooie sage is verbonden. In de middeleeuwen werd de toenmalige stins bewoond door Jonker Roorda die deelnam aan een kruistocht. Bij zijn vertrek beloofde hij zijn vrouw: “Gij zult mij terug zien, zo niet levend dan dood, al is het ook maar enkel mijn hoofd.” Dat laatste was het geval. De weduwe plaatste het hoofd in een kastje boven de deur. Zodra het eruit werd gehaald, begon het te spoken. Het kastje is er nog…. De terp van het gehucht Koehool bestond al voor 1200. Ten tijde van de Middelzee was er hier een doorgang voor scheepvaart van Terschelling via Firdgum en Berlikum over de Middelzee naar Leeuwarden. Deze opening in de zeedijk is mogelijk met de Allerheiligenvloed van 1570 dichtgezet. Vroeger stonden hier veel meer huizen. Bij de uitvoering van de Deltawerken (1975) moesten veel huizen (langs de hele Waddendijk) worden afgebroken, omdat voor de nieuwe, bijna 10 meter hoge dijk veel meer ruimte nodig was. Een van de huizen van Koehool is overgebracht naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het monument voor de haringvissers herinnert aan de hoogtijdagen van de haringvisserij aan de Waddenkust. De in 2011 gerestaureerde bunker in de zeedijk maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Duitse luchtverdediging.

Lês minder

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Tsjerkestrjitte (P-plaats Grote Kerk)
9047 JW Minnertsga
Einpunt: Tsjerkestrjitte (P-plaats Grote Kerk)
9047 JW Minnertsga