Elfstedenwandelroute

(209,0 km)

De Fryske Alvestêdekuiertocht fiert dy troch it ôfwikseljende lânskip fan Fryslân. Op dizze unike tocht fan 5 dagen leist goed 200 km ôf. Tidens dizze tocht rinst troch de alve Fryske stêden. Dit binne: Ljouwert, Snits, Drylts, Sleat, Starum, Hylpen, Warkum, Boalsert, Harns, Frjentsjer en Dokkum. Dit is de rûte fan de offisjele Fryske Alvestêdetocht.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Ruiterskwartier 4
8701 JD Leeuwarden
Einpunt: Ruiterskwartier 4
Leeuwarden