Pingjumer Gulden Halsband

2 oeren 55 minuten (14.6 km)

Een prachtige tocht over de oudste dijken van Friesland door een gebied met een rijke cultuurhistorie. Veel herinnert onderweg aan Menno Simons, de grondlegger van de doopsgezinde kerk.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Arumerweg
8748 CX Witmarsum
Einpunt: Arumerweg
8748 CX Witmarsum