Earnewâld Alde Feanen

2 oeren 24 minuten (12.0 km)

Earnewâld Alde Feanen

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Tsjerkepaed 5 (Verhuurbedrijf Hollema)
9264 TG Earnewâld
Princenhof%20ext%20drukwerk%2020%20cm_PR_7741%20C.jpg

Hotel Princenhof (zakelijk)

Piet Miedemaweg 15
9264 TJ Earnewâld
Lunchroom%20Adema%20.jpg

Lunchroom Adema

Wiidswei 36
9264 TM Earnewald
1333370396264.jpg

De Twirre

De Reidtugel, 5 c
9264 TS Earnewald
Einpunt: Earnewâld