Rembrandt en Saskia: op vrijersvoeten

(2.9 km)

De route voert je in Leeuwarden langs plekjes uit het leven van Saskia Uylenburgh. Het huis waar ze geboren is, de  kerk waar ze gedoopt is,de Kanselarij waar Saskia’s vader raadsheer was enz. Al dwalend door de historische binnenstad passeert u meerdere gebouwen stammend uit de 16e en 17e eeuw die het decor vormden van Saskia’s jeugdjaren.

Hierna wordt een route beschreven die u kunt volgen langs de twee Friese steden Leeuwarden en Franeker en langs St.-Annaparochie in de gemeente het Bildt waar sporen van Saskia en de familie Uylenburgh te vinden zijn. Plaatsen die ook Rembrandt moet hebben bezocht.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Sophialaan 4
8911 Leeuwarden
VVV

VVV Leeuwarden

Sophialaan 4
8911 AE Leeuwarden
Fries Museum

Fries Museum

Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
Drink & Eetlokaal Proefverlof

Blokhuispoort

Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
6954.jpg

Grote of Jacobijnerkerk

Jacobijnerkerkhof 95
8911EN Leeuwarden
625-HCL-gebouw-buitenkant.jpg

Historisch Centrum Leeuwarden

Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden
6083.jpg

Museum De Grutterswinkel

Museum Grutterswinkel Leeuwarden
Nieuwesteeg 5
8911DT Leeuwarden
Einpunt: Nieuwesteeg 5
8911 DT Leeuwarden

Beschrijving

Begjinpunt: Sophialaan 4
8911 Leeuwarden
 1. VVV Leeuwarden: Startpunt van de route.
 2. Fries Museum: Hier vind je tot en met 17 maart 2019 de expositie Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. 
 3. De Waag: Midden op de Nieuwestad staat al sinds 1595 een opvallend historisch gebouw, De Waag. Dit prachtige gebouw was er al voordat Saskia even verderop in 1612 geboren werd.
 4. Ossekop nr.11: In het smalle straatje tussen de Oude Oosterstraat en de Druifstreek staat het ouderlijk huis van Saskia Uylenburgh. Haar vader, Rombertus, was eind 16e eeuw burgemeester van Leeuwarden,  gedeputeerde in de Staten en raadsheer in het Hof van Friesland. 
 5. De Blokhuispoort: Als kind heeft Saskia vlakbij de Leeuwarder gevangenis gewoond. De door het Hof van Friesland opgelegde straffen werden op een schavot voor het Blokhuis uitgevoerd. Deze openbare  terechtstellingen trokken altijd veel publiek. Het kasteelachtige gebouw heeft altijd kort dienst gedaan als Huis van Bewaring; de roemruchte historie (zoals “de overval” in de Tweede Wereldoorlog) komt naar voren in het nu ingerichte museum; oud-medewerkers van de gevangenis geven er graag toelichting op wat zich verder allemaal binnen de (dikke) muren heeft afgespeeld.
 6. De Kanselarij: Nadat u aan de linkerhand het totaal vernieuwde Provinciehuis (ooit een bisschoppelijk paleis) hebt gepasseerd waar Saskia’s vader ook bestuurlijk actief is geweest ziet u aan de rechterhand De Kanselarij, ooit uitgeroepen tot Frieslands mooiste gebouw. Het is in 1571 gebouwd en was het belangrijkste gebouw in Leeuwarden tijdens de regering van de Spaanse koning Philips II. Hier zat namelijk het Hof van Friesland, dat namens de Spanjaarden allerlei belangrijke beslissingen over Friesland moest nemen. Zoals: wat gebeurt er in de steden en op het platteland? Met wie gaan we oorlog voeren? En wie verdient er straf? Het hoofd van het Hof was de Kanselier, vandaar de naam Kanselarij. Na de Opstand van 1580 werd de Kanselarij een Fries   gerechtsgebouw. Hier werden mensen uit heel Friesland berecht. Het Hof bestond uit twaalf raadsheren die  door de regering van Friesland (de Staten) werden benoemd. Ze kwamen uit de vier ‘kwartieren’ waarin Friesland was opgedeeld: de 11 Steden en de plattelandsgebieden Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Op  het bordes bij de ingang zijn de wapens van deze kwartieren afgebeeld. Saskia’s broer, Ulricus, was advocaat bij het Hof. Rombertus Uylenburgh, Saskia’s vader, was eerder een van de rechters.. Hij zal regelmatig in de Kanselarij vertoefd hebben. Het is niet helemaal ondenkbaar dat Saskia ooit eens aan de hand van haar vader door het gebouw gewandeld heeft. Als dat zo is dan zijn haar jonge voetstapjes binnen terug te vinden op de oude wenteltrap. Ook speelde voor het Hof van Friesland in de huidige Kanselarij een proces, aangespannen door Rembrandt en Saskia omdat sommige familieleden van Saskia hem van verkwisting van het fortuin van de familie Uylenburgh beschuldigden. Rembrandt vond die beschuldiging smaad. De rechter stelde zijn schoonfamilie overigens in het gelijk….  
 7. Stadhuis: Saskia’s vader, Rombertus van Uylenburgh of Rombout van Uylenborgh was getrouwd met Siuckien Ulckedr Aessinga (ook genoemd Sjoukje Osinga) en is ook burgemeester van Leeuwarden geweest. Hij studeerde eerst in Leuven en Heidelberg en werd na zijn promotie in 1578 advocaat in Leeuwarden. Ook werd  hij in 1594 als afgevaardigde van de Friese Staten in Den Haag gekozen. Hij behoorde tot de oprichters van de Universiteit van Franeker.
 8. De Grote of Jacobijnerkerk: Op 2 augustus 1612 werd Saskia in dit godshuis gedoopt. Daarom vindt hier op  13 oktober de Saskiaviering plaats. Saskia was geen lang leven beschoren, dit in tegenstelling tot haar oudtante Bauckje van wie een grafsteen te vinden is in deze Leeuwarder Grote Kerk.
 9. Historisch Centrum Leeuwarden: Aan Groeneweg 1 ligt het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL): het  informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. 
 10. Oldehoofsterkerkhof: Het Oldehoofsterkerkhof, gelegen onder de scheve Oldehove, landmark van de stad, is sinds de zomer van 2007 versierd met enige tientallen tegeltableaus, waarvan 24 stenen door hun ligging de  contouren van de oude Sint Vituskerk laten zien. Een van de tegeltableaus heeft betrekking op de doopinschrijving van Saskia. Op de onderste regel van de doopakte staat de naam van Saskia van Uylenburgh  te lezen. Zij werd op 2 augustus 1612 gedoopt.
 11. Museumwinkel: Het is niet waarschijnlijk dat Saskia hier ooit haar grutterswaren heeft gekocht, dit winkeltje is namelijk van later datum. Toch willen wij de nostalgische tijdreiziger dit pleziertje niet onthouden en raden u aan hier even naar binnen te stappen om zo de sfeer van grootmoeders tijd te proeven, met of  zonder een ouderwets stukje oranjekoek.
Einpunt: Nieuwesteeg 5
8911 DT Leeuwarden

Skaaimerken

Tocht/Rûte

 • Markearre: Nee
 • Rûte typearring: Stedskuier
 • Rûte skaaimerken: Fan A nei B
 • Taljochting startpunt: De route start bij het VVV kantoor van Leeuwarden, Sophialaan 4.
 • Namme behearder: Historisch Centrum Leeuwarden

Doelgroep

 • FolwoeksenenJa

Kuierje

 • KuierweinJa
 • Hûnen oan de lineJa