Swalkroute Warten

4 oeren (40,0 km)

De route leidt u o.a. door Nationaal Park De Alde Feanen, over het eiland De Burd en langs een aantal interessante en waterrijke dorpen. Het z…

Lês fierder

De route leidt u o.a. door Nationaal Park De Alde Feanen, over het eiland De Burd en langs een aantal interessante en waterrijke dorpen. Het zal u niet verbazen dat u gebruik zult moeten maken van een aantal pontjes. De vaartijden en -periodes willen nog wel eens veranderen. Informeer voor de juiste gegevens bij de VVV in Grou of Earnewâld. Warten is ontstaan aan de oevers van het riviertje Ald Djip, dat uiteindelijk uitmondde in de vroegere Middelzee. Een gedeelte van dit riviertje is nu nog terug te vinden aan de noordoostzijde van het dorp. Voor het jaar 1000 kwam hier al bewoning op terpen voor, maar tot het begin van de 19e eeuw was Warten geïsoleerd en waren de bewoners aangewezen op de waterverbindingen. Pas rond 1865 zijn wegverbindingen gerealiseerd. De belangrijkste bestaansbronnen waren veehouderij, schipperij, visserij en turfmakerij. Ten zuiden van Warten ligt het natuurgebied "De Alde Feanen", dat u vanuit Warten per boot kunt bezichtigen. Prachtige restanten van de kleinschalige Friese methode van vervenen, waarbij in de periode 1700-1750 petgaten en stripen (ribben) ontstonden, zijn te zien. Door de grootschalige vervening ontstonden van 1751 tot de 19e eeuw meren met ribben, die later grotendeels afsloegen. Een voorbeeld hiervan zijn de "Sayterpetten". Warten heeft van oudsher een goede naam op het gebied van scheepsbouw U vindt hier dan ook diverse scheepswerven, bootverkopers en –verhuurders.

Lês minder

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Hoofdstraat (P-plaats)
9003 LE Warten
Einpunt: 9003 LE Warten