Aquaductroute

7 oeren 30 minuten (76.0 km)

Farre troch it súdwestlike part fan de Fryske marren is noch oantrekliker wurden. De bou fan fiif akwadukten jout de wettersporter rom baan: yn plak fan te wachtsjen foar brêgen is it no hearlik trochfarren. De folgjende akwadukten meitsje diel út fan de rûte: it Galamadammen-Akwadukt by Koudum, it Ie-Akwadukt by Wâldsein, it Jeltesleat-Akwadukt by Hommerts, it akwadukt Headammen by Snits en it Geau-Akwadukt by Drylts.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Johan Frisosluis
8715 JM Stavoren
Strandpaviljoen De Potvis

Strandpaviljoen De Potvis

Suderstrand 32
8715HP Stavoren
Wellnesswijnvat

Hotel De Vrouwe van Stavoren

Havenweg 1
8715EM Stavoren
4927.jpg

Restaurant De Zeven Wouden

Voorstreek 120
8556XV Sloten
Jachthaven, direct aan het meer

Recreatieoord De Koevoet

Troelstraweg 17
8524DK Teroele
1036.jpg

Dolce Vita -MedMex- Eten & Drinken

De Dyk 1
8551 PM Woudsend
4838.jpg

Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst'

Galamagracht 2
8651EB IJlst
e7eec88d84ead5ba2ae786c36ffe168686cc2f48.jpg

Lokaal 55

Oude Oppenhuizerweg 55
8606JB Sneek
Einpunt: Johan Frisosluis
8715 JM Stavoren