Mennistepaadroute - Centrum

2 oeren 30 minuten (25,0 km)

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden. Soms letterlijk goed verborgen, omdat de doopsgezinden in het verleden schuilkerkjes bouwden. In Pingjum is hiervan een mooi voorbeeld te vinden. Deze kerk kan ook bezichtigd worden. Om deze 'onzichtbare' geschiedenis toegankelijk te maken, is in 2008 een aantal routes ontwikkeld, zodat je per auto, fiets of te voet deze geschiedenis en het mooie Noordwest-Friesland kunt ontdekken.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Van osingaweg
8744 EV Schettens

Pension 't Hert

Weersterweg 10 c
8747NS Wons
GekroondeLeeuw1.jpg

Herberg De Gekroonde Leeuw

Sytzamaweg 15
8822VB Arum
Einpunt: Van osingaweg
8744 EV Schettens