Alvestêderûtes

Wat sikest

Sortearje op:

6 risseltaten

Wandelroutes

Elfstedenpad (totaal)

Leeuwarden

Het pad beslaat 283 kilometer en is opgedeeld in 46 etappes. Daarbij is rekening gehouden met bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Ofstân (ôfstân)
283.0 km
Doer
minuten
Vaarroutes

Elfstedenroute (lytse boatsjes)

Startpunt

Alternatyf trajekt foar lytse boatsjes.

Ofstân (ôfstân)
43.1 km
Doer
minuten
Fietsen

Elfstedenfytsroute

Leeuwarden

De tocht der tochten is fansels dy lâns de Alvestêden! Net allinne foar reedriders, mar ek foar fytsers. Oer in ôfstân fan goed 255 kilometer genietest fan it wrydske Fryske lân.

Ofstân (ôfstân)
257.0 km
Doer
minuten
Gemotoriseerde routes

Elf fonteinen route (gemotoriseerd)

Dokkum

Mooie rit langs de 11 fonteinen in Friesland een route over 210 km. Rit gaat over mooie binnenwegen.

Ofstân (ôfstân)
198.0 km
Doer
375 minuten
Wandelroutes

Elfstedenwandelroute

Leeuwarden

De Fryske Alvestêdekuiertocht fiert dy troch it ôfwikseljende lânskip fan Fryslân. Op dizze unike tocht fan 5 dagen leist goed 200 km ôf.

Ofstân (ôfstân)
209.0 km
Doer
minuten
Vaarroutes

Elfstedenroute

Leeuwarden

Meitsje in rûntsje lâns de Alvestêden en ûntdek alle bysûndere attraksjes fan Fryslân.

Ofstân (ôfstân)
231.0 km
Doer
minuten