Mûntsegroppe

Lezing: Historie van de Mûntsegroppe

Dit evenement heeft al plaatsgevonden

HISTORIE VAN DE MUNTSEGROPPE

 

Vanwege de grote belangstelling zal de lezing over de Mûntsegroppe op vrijdag 18 januari a.s. voor de tweede maal worden gehouden. Zo’n 90 belangstellenden hebben de eerste lezing bijgewoond, maar helaas moesten er ook diverse mensen naar huis worden gestuurd.

 

De Mûntsegroppe is een oude grenslijn tussen verschillende veengebieden en ook een verbindingswe…

Lees verder

HISTORIE VAN DE MUNTSEGROPPE

 

Vanwege de grote belangstelling zal de lezing over de Mûntsegroppe op vrijdag 18 januari a.s. voor de tweede maal worden gehouden. Zo’n 90 belangstellenden hebben de eerste lezing bijgewoond, maar helaas moesten er ook diverse mensen naar huis worden gestuurd.

 

De Mûntsegroppe is een oude grenslijn tussen verschillende veengebieden en ook een verbindingsweg tussen Rottevalle en Harkema. Japik Errit de Jong uit It Wytfean vertelt over de geschiedenis van de Mûntsegroppe, met name over het gedeelte tussen de Brouwersgrêft van Rottevalle en de Seadwei bij Harkema. Het Wytfeanster gedeelte van de Seadwei komt uitvoerig aan bod. Rond dit gebied, dat grenst aan de Leijen, werd veen afgegraven en vervoerd naar de steden van Friesland. Ten zuiden van de Seadwei werden de veengronden vruchtbare landbouwgronden. De lezing vindt plaats bij Openluchtmuseum De Spitkeet, De Dunen 3 te Harkema en begint om 19.45 uur. Organisatie: Stichting Oud-Achtkarspelen. De toegang is gratis.

 

Lees minder

Prijzen

  • Gratis

In de buurt

Toon resultaten
Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators