Club2018 | Jan van Erve: ,,Welkom bij de Club!"

DRACHTEN - Tijdens de derde netwerkbijeenkomst van Club2018 werden donderdag 1 december twee nieuwe leden in het zonnetje gezet. Het zijn Ron Postma (Top Holland Events) en Wietske Kerkstra (Double U hostesses).

Beiden ontvingen, zoals dat elk nieuw lid toekomt, het bekende Club2018-kratje. Ze werden in het atrium van het Gemeentehuis Drachten Smallingerland door fotograaf Niels Westra op de eeuwige plaat vastgelegd.

Jan van Erve, hoofd partnership en commercie bij Leeuwarden-Fryslân 2018: ,,Het is prachtig dat het ledenbestand gestaag toeneemt. Maar we zijn er nog niet. Ik ben daarom blij met de woorden van de burgemeesters Tjeerd van Bekkum en Ferd Crone die de leden vragen ook hun best te doen om leads aan te dragen.

De ondernemers binnen Club2018 zijn in de eerste plaats lid. Toch zijn ze ook, en misschien wel vooral, een ambassadeur. Ik merk dat de bereidwilligheid om andere collega's te enthousiasmeren groot is. De bijeenkomst van donderdagavond 1 december toonde maar weer eens de saamhorigheid. De avond verliep erg goed, met interessante sprekers en een toegewijde zaal.

Ik ben blij dat ING als hoofdsponsor van Club2018 een voortrekkersrol gaat vervullen. Regiodirecteur Gerrit Keen zei het treffend. ING stelt zich ten doel het ondernemerschap in Friesland te stimuleren. Daar ben ik het uit de grond van mijn hart mee eens."

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators