Geen spijt hebben van dingen die niet gedaan zijn

LEMMER - Voor veel Friezen is 2018 al begonnen. Zij werken mee aan de evenementen en projecten die in aanloop naar het Culturele-Hoofdstadjaar in de steigers staan. Wie zijn deze mensen? Wat drijft ze en waarom doen ze eigenlijk mee? Deze keer Siepy Hoekstra. Ze werkt mee aan Birds & Brass.

Onderstaand artikel verscheen afgelopen week in de Friese weekbladen van NDC mediagroep.

Siepy Hoekstra heeft er zin in. Zaterdag is ze toeschouwer. Dan is de vierde uitvoering van Birds & Brass. In Lemmer spelen 350 muzikanten samen onder leiding van componist Sytze Pruiksma. De apotheose van Birds & Brass is in 2018: in een Fries weiland, met tweeduizend HaFaBra-musici en een paar duizend toeschouwers. ,,Dan is het vast heel mooi weer.”

Hoekstra staat met Meinze Poelstra en Klaas de Jong mede aan de basis van Birds & Brass. Gedrieën, met Siepy als voorzitter, vormen ze het bestuur van de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen. Toen de gemeente in 2013 aankondigde de subsidies aan de FOM – een koepel van twaalf muziekverenigingen – te zullen stoppen, was de nood hoog. Zonder de jaarlijkse bijdrage van 25.000 euro leek de FOM ten dode opgeschreven.

Er werd geprotesteerd; in brieven aan het college van b. en w. en met muzikale optochten tijdens raadsvergaderingen. Geen muzikale vorming meer op de basisscholen in Opsterland? Dat nooit! Siepy en consorten bedachten een list: ,,Want als er geen geld meer komt, word je gedwongen om creatief na te denken.”

Muziek Route

Het plan ‘De Muziek Route’ werd goed ontvangen. Het Iepen Mienskips Fûns kende zelfs een subsidie toe, Culturele Hoofdstad van Europa beloonde het idee met een bonus van 2.018 euro en ook de gemeente Opsterland reageerde positief. De Muziek Route startte met pilot op de basisscholen in vijf Opsterlandse dorpen die een speciale ruimte (het Cultuurlokaal) in de school openden. Een pas aangestelde muziekcoördinator begeleidt de docenten van de Spelenderwijs Orkesten die de leerlingen komen in twintig lessen muzikale vorming bijbrengen. Dat gebeurt op een speelse manier. Na twintig lessen kunnen deelnemers meedoen aan het schoolorkest. En voor wie dat leuk vindt of talent heeft, gaan de muzieklessen na schooltijd door bij de betrokken verenigingen.

Bij het bedenken van de plannen zegt Siepy veel gehad te hebben aan Sytze Pruiksma. ,,Ik wist dat hij met het grutto-project Kening fan ‘e Greide van LF2018 bezig was. Daarin zoekt hij de verbinding met alle Friese muziekorkesten. Sytze durft groot te denken. Precies zo iemand als hij hadden wij nodig!” In Opsterland werd bezuinigd op cultuur, terwijl Sytze Pruiksma de verschraling van de natuur aan de kaak stelde. Birds & brass legt letterlijk een brug tussen beide disciplines.

Muziek als medicijn

Eind januari 2016 spelen negen HaFaBra-orksten uit Opsterland in een afgeladen sporthal in Beetsterzwaag de ‘Reade Skries’-compositie van Sytze Pruiksma. Het concert wordt ruim in beeld gebracht door de media en het aanwakkerende vuur leidt tot vlammende geestdrift onder de deelnemende muzikanten. ,,Wat sport is voor het lichaam, is muziek voor de geest”, zegt Siepy.

Er werden meer bijzondere, grootschalige concerten opgetuigd. Met het Broken Brass Ensemble speelden de FOM-orkesten in een circustent in Beetsterwaag (Birds & Brass II) en in Leeuwarden tijdens Welcome to the Village (B&B III), waar ze de openingsact verzorgden. ,,Kening fan ‘e Greide opende onze ogen”, vindt Siepy. ,,Door samen te werken en verbindingen te maken met andere muzikanten, kun je veel meer bereiken dan je denkt.”

Opa

De verpleegkundige op de afdeling neurologie in Nij Smellinghe is haar opa nog altijd dankbaar. Hij leerde de kleine Siepy een alttuba bespelen. En al kwam ze wel eens huilend thuis, omdat opa haar streng had toegesproken, ze had zijn lessen niet willen missen. Tegenslagen moet je overwinnen, leerde ze. Vallen mag, als je maar weer opstaat.

De muzikale vorming bracht haar veel. Ze leerde via de muzieklessen andere mensen kennen en durfde steeds vaker haar eigen grenzen op te zoeken. Siepy – nu is de koperen bugel haar favoriete instrument – houdt van zeilen en schaatsen en zoekt regelmatig het ijs in Zweden op. Ze reed al eens de 200 kilometerlange alternatieve Elfstedentocht. Als moeder in een gezin met drie kinderen ,,wil ik later geen spijt hebben van de dingen die ik niet gedaan heb”.

Over een dik jaar is het zover. Dan speelt ze met tweeduizend anderen een nieuwe vogelsymfonie van Sytze Pruiksma. Dat wordt een muzikaal statement dat zijn weerga niet kent. ,,Ik zie daar zó naar uit. En het wordt dan vast heel mooi weer. Dat weet ik zeker.”

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators