‘Mennonite Cooking’ tussen bloemen en planten

De hoefijzers van ruin Wopke kletteren gezellig over de klinkers door Witmarsum. Met de zweep moedigt koetsier Sjerp de Jong zijn Friese paard nog even aan. ,,Hup jong, drave!” Op de bok en achter in de wagen wordt ondertussen volop plezier gemaakt door Wim Beckers, Klaas Smit en Menno de Vries. Een gezonde dosis humor, dat is het belangrijkste ingrediënt om hun project Witmarsum 2018 over 'Dwarsdenkers' met Leeuwarden-Fryslân 2018 tot een groot succes te maken.

Drie historische dwarsdenkers

Drie historische dwarsdenkers telt Witmarsum in ieder geval. Zo komen jaarlijks honderden toeristen naar het dorp om het sculpturenkerkje en het monument ter ere van kerkhervormer Menno Simons (1496-1561) met eigen ogen zien. ,,Simons wie in katolike pastoar, mar hy gie syn eigen wei,” vertellen de mannen. Hij vond dat mensen zich als volwassenen moesten laten dopen en streed voor meer geloofsvrijheid.

,,De katoliken fûnen dat hielendal neat fansels”, legt De Vries uit. Simons organiseerde daarom geheime diensten in huiskamers, open plekken in bossen of tussen hagen (hagepreken). Hij werd vervolgd en vluchtte, maar verkreeg over de hele wereld grote aanhang. ,,Yn Nederlân, Europa en sels yn Noard- en Súd-Amerika wenje noch altyd menisten.” Tweewekelijks woont De Vries zelf een kerkdienst bij van de Menistengemeente in het dorp. ,,Yn alle iepenheid gelokkich.”

Koken volgens de receptuur van Menno Simons

De felle rode kleur van het monument steekt mooi af tegen de blauwe lucht. ,,Wy, menisten, fine it belangryk om mei respekt mei de grûn te libjen.” De Vries wijst naar al het groen om zich heen. Menisten, ook wel mennonieten, waren vooral boeren, net als De Vries. Zelf rijdt hij wel auto, maar om in de stemming van Simons tijd te komen, laten de heren zich vandaag per koets vervoeren naar de stalen constructie die het schuilkerkje symboliseert.

,,Wy hawwe hjir in hiel moai ferhaal lizzen yn Wytmarsum, mar wolle der yn 2018 ek in ludike draai oan jaan”, vertelt Beckers. Samen bedachten ze daarom de workshop ‘Mennonite Cooking’. Tijdens LF2018 kunnen mensen, tussen de bloemen en planten van Groencentrum Witmarsum, leren koken volgens het gedachtengoed van Simons. ,,Sûnder te folle poespas en mei produkten fan eigen lân. It binne simpele gerjochten.” En dat is ook wel nodig, want zelf staan de heren niet vaak appeltaart te bakken, bekennen ze met pretoogjes. ,,It is in tagonklike wize om te fertellen oer wa’t Menno Simons wie en wêr’t hy foar stie.”

De twee andere ‘Dwarsdenkers’ uit Witmarsum zijn de Friese taalbeweger Gysbert Japicx (1603-1666) en sportvernieuwer Pim Mulier (1865-1954). Later meer hierover.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators