Muziek op de oevers van De Middelsee

,,Nog even inspelen voor we naar boven gaan, hoor.” Gekleed in Schotse kilt loopt Niels van Felius de Oldehove uit. Hij haalt een keer diep adem en zet dan zijn lippen aan het mondstuk van zijn doedelzak. Voorbijgangers kijken verrast op van de Schotse deuntjes die over het Oldehoofsterkerkhof klinken. Welkom bij Under de Toer, één van de projecten in het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. 

Niels is de nieuwsgierigheid inmiddels gewend. ,,Ik speel nu twaalf jaar doedelzak, de laatste jaren bij de Leeuwarder doedelzakband ‘The Graham Lowlanders Pipes and Drums’.” Trots draagt hij de tartan van de Graham of Montrose. ,,Al eeuwenlang bespelen Schotse militairen de doedelzak.” Dat verklaart ook de dolken op zijn lijf. ,,Op mijn been draag ik een verborgen dolk en op mijn heup de traditionele ‘Highland Dirk’.”

Tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 speelt de Oldehove een belangrijke rol bij het muzikale gebeuren ‘It lûd fan de Middelsee’, onderdeel van LF2018-project ‘Under de Toer’. Niels legt zijn instrument aan de kant. ,,Als je oude landkaarten bekijkt, dan zie je dat Leeuwarden en de Oldehove in de middeleeuwen aan de Middelsee lagen. De zeearm liep van de Waddenzee tot aan Bolsward.”

Trommelaar Matthijs Koster van showband Takostu uit Stiens komt de scheve toren binnenwandelen, eveneens in een van oorsprong militair uniform. ,,We gaan zo op 39 meter hoogte muziek maken, ons alvast inleven voor 2018.” Matthijs strijkt zijn donkerblauwe pak met zwarte en zilveren details nog even recht. Voorzichtig zet hij zijn witte helm op en pakt de bekkens van de stenen vloer. De heren delen niet alleen de passie voor muziek, in rap tempo bereiken ze beide bepakt en bezakt de top van de Oldehove. ,,Militaire discipline”, lachen ze.

Hoe zou het vroeger aan de Middelsee hebben geklonken? De twee genieten van het uitzicht op de toren. ,,Je hoorde vast de wind, de vogels, havengeluiden en gezellig drinkgelag uit de kroeg,” somt Niels op. Zeker weten doen ze het niet, maar zo’n 500 muzikanten van de Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden zullen op 30 september 2018 een poging wagen dat te laten horen. ,,Op verschillende plekken tussen Leeuwarden en Hijum geven muzikanten optredens. Aan het eind van de dag musiceren we hier met elkaar.” Componist Geert Jan Kroon schrijft het stuk. ,,Een tipje van de sluier: de doedelzak klinkt niet ‘ûnder de toer’, maar ver daarboven”, lacht Niels.

Meer weten over dit project? Kijk dan ook eens op www.underdetoer.nl.

Tekst Froukje Sijtsma.

Matthijs Koster en Niels van Felius (rechts). Foto Wietze Landman.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners
Initiators