Slapen in de kunstkamer van een zorginstelling

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 werkt Stichting O18 samen met ZuidOostZorg in Stellinghaven Oosterwolde aan de realisatie van een tijdelijk ArtHotel. Het ArtHotel wordt gevestigd in een leegstaande vleugel van verpleeghuis Stellinghaven Oosterwolde. Kunstenaar Age Hartsuiker is gestart met de eerste kunstkamer. Het streven is in 2018 het ArtHotel te openen voor publiek. De eerste proefslaper heeft zich al aangediend: LF2018-directeur Tjeerd van Bekkum. 

Stichting O18 heeft in samenwerking met ZuidOostZorg het plan opgezet om in het kader van Culturele Hoofstad 2018 een ArtHotel op te zetten. In dit ArtHotel kan straks worden overnacht in kamers die zijn ontworpen door professionele Friese kunstenaars. Met het ArtHotel leveren ZuidOostZorg en Stichting O18 een bijdrage aan culturele hoofdstadjaar 2018 door het aanbieden van overnachtingen aan kunst- en cultuurliefhebbers die Friesland in 2018 bezoeken.

ZuidOostZorg wil door middel van het ArtHotel ook een bijdrage leveren aan de levendigheid in Stellinghaven. Het ArtHotel biedt kunst- en cultuurliefhebbers die Friesland in 2018 bezoeken de mogelijkheid om op een bijzondere manier midden in de Mienskip te overnachten. Verder dient het ArtHotel als een grote expositie, waar in de middag de kamers kosteloos te bezichtigen zijn door bezoekers.

ZuidOostZorg en O18 werken in de realisatie van het ArtHotel samen met o.a. VVV Friesland, LF2018 en verschillende onderwijsinstanties. In eerste instantie richt het project zich op het culturele hoofdstadjaar 2018. Daarnaast wordt onderzocht of het ArtHotel wellicht langer een hotelfunctie kan vervullen, bijvoorbeeld voor familieleden van cliënten of anderen. Er kunnen tien kamer als kunstkamers ingericht worden, maar dat hangt nog af van de financiën. Er wordt door de initiatiefnemers nog naar sponsoren gezocht voor de verdere realisatie.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators