ANBI-status en Governance Code Cultuur

Doel van stichting Europese culturele hoofdstad 2018 Leeuwarden-Fryslân
Doel van stichting Europese culturele hoofdstad 2018 Leeuwarden-Fryslân is het organiseren, vorm geven, uitvoeren van evenementen en activiteiten voortvloeiend uit de verkiezing van Leeuwarden tot Europese Culturele hoofdstad zoals beschreven in het bidbook

Raad van toezicht
De stichting kent een governance structuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Tevens past de stichting de Governance Code Cultuur toe.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. W. Wieling, voorzitter
  • Mevr. D. Monissen, vice voorzitter
  • Dhr. A. Regtop, secretaris
  • Mevr. A. Birnie, lid
  • Mevr. D. Zuidema, lid

Bestuurder.
De  directeur-bestuurder van de stichting is dhr. T van Bekkum

In de jaarrekeningen (zie downloads) kunt u nadere informatie vinden over de directie, toezichthouders, nevenfuncties, activiteiten van directie en RvT en hun beloning.

Project(jaar)plan
Basis van de werkzaamheden van de stichting is het bidbook waarmee Leeuwarden de (Europese) competitie gewonnen heeft. Jaarlijks wordt een projectplan opgesteld waarbij invulling wordt gegeven aan de realisatie van het bidbook. Beide documenten zijn eveneens te raadplegen onder downloads.

ANBI-status
De stichting heeft een (culturele) ANBI-status sinds 2010, hieronder zijn deze gegevens samengevat.

Naam instelling: stichting Europese culturele hoofdstad 2018 Leeuwarden-Fryslân

Ook bekend als: Fryslan2018

Website: 2018.nl

Postadres: Postbus 2529, 8901 AA Leeuwarden

Bezoekadres: Blokhuisplein 40, 8911 LJ 

Doelstelling ANBI: is het organiseren, vorm geven, uitvoeren van evenementen en activiteiten voortvloeiend uit de verkiezing van Leeuwarden tot Europese Culturele hoofdstad zoals beschreven in het bidbook

Vestigingsplaats: Leeuwarden

Begindatum: 1-6-2010

RSIN: 822999456

Begindatum culturele ANBI: 01-01-2012

Beleidsplan, actueel verslag, financiële verantwoording zijn te vinden onder downloads.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators