De cirkel rond

Omrin
John Vernooij - Algemeen Directeur

Omrin. Fries voor kringloop. Een toepasselijke naam voor het bedrijf dat in “ús provinsje” niet alleen afval inzamelt en verwerkt maar ook intensief werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Want dat is waar Omrin naar streeft: een economie waarin hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat. En daar kun jij een steentje aan bijdragen. Wist je bijvoorbeeld dat op dit moment al meer dan de helft van de vuilnis- en schoonmaakwagens dankzij jouw groene afval fossielvrij kunnen rijden op groengas?   

Afval is tegenwoordig meer waard dan je misschien in eerste instantie denkt. ,,Voorheen werd alles noodzakelijkerwijs gestort en verbrand. Gelukkig zie je nu steeds meer dat afval hergebruikt wordt. In totaal werd 73% van al het huisafval in Fryslân in 2017 gerecycled. Wij zijn daarmee koploper in Nederland”, vertelt algemeen directeur John Vernooij trots. ,,Van het afval dat bij mensen wegkomt maken wij waardevolle grondstoffen.” Neem bijvoorbeeld onze organische afvalresten. Daar maakt Omrin biogas van waar meer dan 50% van hun wagenpark op rijdt. Ook worden er tweedehands meubels, apparaten, kleding en andere spullen verzamelt die in de Estafette kringloopwinkels van Omrin verkocht worden. ,,Sommige spullen kunnen direct de winkel in, andere hebben een opknapbeurt nodig”, aldus Vernooij. De speciale Recycle Boulevard in Leeuwarden is een krinkoopwinkel in nieuwe stijl en heeft onder andere een eigen werkplaats waar dit kan. Het is een leeromgeving voor studenten en mensen die moeilijk terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Daarmee vervult Omrin ook een belangrijke sociale rol in de Friese mienskip. Vernooij: ,,Ons credo is niet voor niets: samen halen we alles eruit.”

Papier hier
Maar hoe zit het met de 27% afval dat niet gerecycled kan worden? ,,Helaas is een deel van het afval nog niet recyclebaar. Mensen moeten daarvoor thuis het afval beter scheiden. Papier hoort niet in de grijze bak maar in de papierbak. Textiel in de daarvoor bestemde textielcontainer en glas in de glasbak”, benadrukt Vernooij. ,,Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij producenten. Voor de houdbaarheid van producten plakken zij vaak twee lagen verschillende materialen op elkaar. Helaas is er op dit moment voor ons nog geen mogelijkheid om deze materialen te scheiden en dus kunnen we dit niet recyclen. Daarom moeten producenten oplossingen zoeken om verpakkingsmaterialen recyclebaar te maken. ,,Daar werken we samen hard aan”, aldus Vernooij.

Festivals en evenementen
Om mensen bewuster te maken en het recyclen bij een nog groter publiek onder de aandacht te brengen is Omrin circulair partner van Leeuwarden-Fryslân 2018 en direct betrokken bij verschillende festivals en evenementen. ,,Tijdens Culturele Hoofdstad willen we het belang van een circulaire economie onder de aandacht brengen”, legt Vernooij uit. ,,We zien nu al dat steeds meer bedrijven en mensen meedoen. Er is een beweging ontstaan die niet meer te stoppen is en dat is geweldig om te zien. Onze provincie is op dit moment koploper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Circulaire economie kan de legacy van Culturele Hoofdstad zijn.”

Maar wat houdt dat dan precies in: circulair partner zijn? ,,Tijdens het afgelopen Bevrijdingsfestival hebben we in Leeuwarden statiegeld voor de plastic bekers ingevoerd en al het afval kunnen recyclen. Dankzij het statiegeld was er nagenoeg geen afval op de pleinen en konden wij de bekers makkelijk weer hergebruiken na grondige schoonmaak”, stelt Vernooij. ,,Dit hebben we ook tijdens Welcome to the Village en bij The Tall Ships Races in Harlingen ingevoerd. De Gemeente Harlingen is heel vooruitstrevend en heeft een motie aangenomen om statiegeld op bekers bij alle evenementen in te voeren. We willen er ook voor zorgen dat festivals niet meer met dieselaggregaten werken maar voor blauwe diesel gaan of energie op een andere manier opwekken. Uiteindelijk moeten de leveranciers daar ook in mee.”

Samen sterk
De droom om een circulaire economie te verwezenlijken leeft niet alleen bij Omrin. Samen met meer dan 65 andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen zet Omrin zich hiervoor in als leden van de vereniging Circulair Friesland. Vernooij: ,,Bij Omrin werken we hard om alles in onze bedrijfsvoering circulair te doen maar dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we partners nodig die ons helpen met de expertise in hun eigen vakgebied.” Maar ook jouw hulp als Friese inwoner is daarbij niet te verwaarlozen. Want naast beter scheiden is het volgens Vernooij ook belangrijk dat we minder afval kopen. ,,Tegenwoordig is veel voedsel voorgesneden en zit alles in plastic verpakt. Probeer eens met minder afval thuis te komen, inkoopgedrag bepaald enorm. Ga voor vers uit de regio. Zelf ben ik opgegroeid op het platteland. Daar haalden we met een emmer melk bij de boer en slachtte we een koe waar we het hele jaar van aten. Door de verstedelijking en consumptiemaatschappij is dat nu anders maar dat wil niet zeggen dat het niet oplosbaar is,” vertelt Vernooij overtuigd. ,,Samenwerken aan oplossingen met een platform waar je van kan leren. Met z’n allen komen we er uiteindelijk wel.”  

Tekst: Yael Water / Foto’s: Marijn Bruinen

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators